لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۵۴

تظاهرات در پاريس و ليون عليه انتخاب سارکوزی به رياست جمهوری فرانسه


پليس ضد شورش فرانسه تظاهراتی را که در شهرهای پاريس و ليون در اعتراض به انتخاب نيکلا سارکوزی به عنوان رئيس جمهوری بعدی فرانسه برپا شده بود، در هم شکست.

نيروهای پليس در پايتخت فرانسه برای مقابله با تظاهرکنندگانی که به طرف آنها سنگ پرتاب می کردند، متوسل به استفاده از لوله های آب و گاز اشک آور شدند. در هيچيک از اين دو شهر خبری از تلفات جانی و يا بازداشت، گزارش نشده است.

پيشتر، نتايج رسمی انتخابات نشان می داد که نيکلا سارکوزی با کسب ٥٣ درصد از کل آراء انتخاباتی توانست بر رقيب خود سگولن رويال با ٤٧ درصد آراء، فائق آيد.

سارکوزی پس از پيروزی در انتخابات گفت در مقام انجام وظيفه رئيس جمهوری تمامی شهروندان فرانسه خواهد بود و مراتب احترام خود برای خانم سگوين رويال را ابراز کرد. در حاليکه بسياری از طرفداران آقای سارکوزی از او انتظار شکوفا کردن اقتصاد کشور را دارند، حاميان خانم رويال، سارکوزی را به عنوان چهره ای بسيار سخت گير نسبت به قوانين مهاجرتی و حقوق اقليتها می پندارند.

سارکوزی روز يکشنبه از اروپا خواست به قربانيان خودکامگی و ديکتاتوری که نياز به کمک دارند، ياری رساند.

سارکوزی می گويد، خواهان محو بيماری، قحطی و فقر در آفريقا است.

ايالات متحده می تواند بر دوستی فرانسه حساب کند، اما لزومی ندارد که دو کشور در همه موارد با يکديگر موافقت داشته باشند. نيکلا سارکوزی در ضمن از آمريکا خواست در تلاشهای مربوط به مقابله با گرمايش تدريجی کره زمين که عهد کرد جزء اولويتهای دولت وی قرار گيرد، نقش رهبری را بر عهده بگيرد.

روابط آمريکا و فرانسه در سال ٢٠٠٣ وقتيکه پاريس از دفاع جنگ در عراق امتناع کرد، به سردی گرائيد.
سارکوزی جانشين ژاک شيراک رئيس جمهوری فعلی فرانسه که از سياست بازنشسته ميشود، خواهد شد.

XS
SM
MD
LG