لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۹

ادامه زد و خوردها در جمهوری دمکراتيک کنگو


نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد درجمهوری دمکراتيک کنگومی گويند بيش از ۴۵۰ نفر را از يک منطقه جنگ زده درپايتخت کنگو به نقطه ديگری منتقل کرده اند.

مقامات کينشاسا می گويند غيرنظاميان مجروح نيز به نقطه ای امن انتقال يافته اند.

درحالی که هواداران وفادار به ژان- پی ير بمبا Jean-Pierre Bemba معاون پيشين رئيس جمهوری کنگو با نيروهای دولتی می جنگيدند، صدای گلوله وتيراندازی درتمامی روزپنجشنبه شنيده می شد. گزارش ها حاکی است که دست کم دونفرکشته شده اند.

سفارت آفريقای جنوبی درکنگومی گويد آقای بمبا به دنبال اين نبرد به سفارت پناهنده شده است.

آقای بمبا قبلا روزپنجشنبه ازمحافظان خود خواسته بود که زد وخورد را متوقف سازند.

زد وخوردها پس ازيک بن بست متشنج دوروزه آغازگرديد که دولت کنگوطی آن ازهواداران آقای بمبا خواست به ارتش منظم کشوربازگردند. اما محافظان وی اين دستور را رعايت نکردند واعلام داشتند تيم ۱۲ نفره ای ازماموران پليس که مامورحفاظت ازآقای بمبا شده است، کافی به نظر نمی رسد.

XS
SM
MD
LG