لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۱

سازمان نظارت برحقوق بشر: جمهوری اسلامی ازتعقيب زنان مدافع حقوق زن صرفنظر کند


يک گروه مدافع حقوق بشرکه مقرآن درنيويورک قراردارد می گويد ايران بايد ازتعقيب چند زن ايرانی که قراراست به علت شرکت در راه پيمائی دفاع ازحقوق زنان مورد محاکمه قرارگيرند، صرفنظر کند.

سازمان نظارت برحقوق بشر اعلام کرد قراراست روزچهارم مارس پنج زن ايرانی تحت محاکمه قرارگيرند. آنان متهمند که با شرکت دريک اجتماع غيرقانونی، برخلاف امنيت ملی کشور عمل کرده اند.

اين زنان در راه پيمائی ژوئن سال ۲۰۰۶ درتهران که دراعتراض به قوانين تبعيض آميز ايران عليه زنان برگزارشده بود، شرکت کردند.

سازمان نظارت برحقوق بشرمی گويد چهار زن ايرانی ديگرکه آن ها نيزمدافع حقوق زنان هستند، جزو متهمان اين پرونده اند، اما موعد محاکمه آنان هنوزتعيين نشده است.

گزارش های رسانه ها درمورد راه پيمائی سال ۲۰۰۶ تهران حکايت ازآن داشت که پليس برخی از زنان را مضروب ساخته وهفتاد تن ازتظاهرکنندگان را بازداشت کرده بود.

سازمان نظارت برحقوق بشرمی گويد آزادی اجتماعات ، هم درقوانين بين المللی وهم درقوانين ايران ، تضمين شده است.

XS
SM
MD
LG