لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۰

يک تفنگدار دريايی آمريکائی درمورد اتهامات مربوط به قتل درعراق خود را مقصر دانست


پنجمين ارتشی آمريکائی درمورد اتهامات مربوط به ربودن وقتل يک مرد عراقی درسال گذشته، خود را مقصر دانست.

ترنت تامس سرجوخه سپاه تفنگداران دريائی آمريکا درجلسه روزپنجشنبه يک دادگاه نظامی آمريکا درايالت کاليفرنيا، اتهامات وارده را پذيرفت وخود را نسبت به ربودن، ارتکاب قتل وسايراتهامات مقصردانست. انتظارمی رود که ظرف چند هفته آينده مجازات وی تعيين شود.

در مجموع، تاکنون هشت تن ازنظاميان آمريکا، هفت تن ازسپاه تفنگداران دريائی ويک نفرازنيروی دريائی، درمورد قتل هاشم ابراهيم عواد درشهر حمدانيه درعراق متهم اعلام شده اند.

دادستانان می گويند افراد جوخه، عواد را ربودند، اورا به داخل حفره ای پرتاب کردند و چند بارهدف گلوله قراردادند. به گفته دادستانان، متهمان سپس با قراردادن يک بيل ويک تفنگ درنزديکی جسد عواد، صحنه ای به وجود آوردند که نشان می داد وی درحال کارگذاردن بمبی درکنارجاده بوده است.

XS
SM
MD
LG