لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۰۰

انتقاد سازمان نظارت بر حقوق بشر از امريکا


سازمان نظارت برحقوق بشر درگزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشرگرديد، تصويرنااميد کننده ای را از وضعيت حقوق بشردرسراسرجهان ارائه داده است ودراين ارتباط ، آمريکا را به طوراخص مورد انتقاد قرار داده است.

سازمان نظارت برحقوق بشر که مقرآن درنيويورک قراردارد، درگزارش خود می گويد با توجه به رفتار خشن وبی رحمانه آمريکا با تروريست های مظنون، آمريکا ديگر يک مدافع معتبر حقوق بشر به شمار نمی رود.

در گزارش آمده است که حقوق بشردرچين وروسيه رو به وخامت گذارده است ودولت های اين دوکشور به عنوان راهی برای افزايش نفوذ خود، فرمانروايان مستبد وديکتاتور را درآغوش می گيرند.

سازمان نظارت برحقوق بشرمی گويد درحال حاضر شديدترين بحران ، درمنطقه دارفور درسودان جريان دارد، اما سازمان ملل متحد فقط مشتی قطعنامه های غيرقابل اجرا را درباره دارفور مورد تصويب قرارداده است.

XS
SM
MD
LG