لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۴۵

بوش سياست جدید آمریکا برای افزایش نیروهای نظامی در عراق را اعلام کرد


پرزيدنت بوش درسخنرانی تلويزيونی شامگاه چهارشنبه خود خطاب به مردم آمريکا اظهارداشت مسئوليت اشتباهاتی را که تاکنون درعراق روی داده است، می پذيرد وافزود وضعيت جاری درعراق برای مردم آمريکا وبرای خود وی غيرقابل قبول است. نيروهای آمريکا با شجاعت جنگيده اند وهرچه را که ازآن ها خواسته شده است، انجام داده اند. بنابراين، هرکجا که اشتباهی روی داده است، مسئوليت آن متوجه خود من است.

خشونت های سال ۲۰۰۶عراق، دستاوردهای چشمگير سال ۲۰۰۵ را درعراق تحت الشعاع خود قرارداد. روشن است که آمريکا بايد استراتژی خود را درعراق تغييردهد.

پرزيدنت بوش می گويد شکست درعراق، به افراط گرايان اسلامگرا امکان خواهد داد که نيرو بگيرند وايران را درتعقيب برنامه سلاح های اتمی خود، جسورخواهد ساخت. شکست درعراق همچنين به دشمنان آمريکا پناهگاه امنی می دهد که ازآن دست به حملات خود بزنند.

مهمترين اولويت برای کسب پيروزی درعراق تامين امنيت، به ويژه دربغداد است. اين فقط مردم عراق هستند که می توانند خشونت های فرقه ای را پايان دهند.

پرزيدنت بوش افزود متعهد شده است که بيش از ۲۰ هزار سرباز اضافی را به عراق اعزام دارد. اکثريت عمده ای ازاين سربازان دربغداد مستقرخواهند شد. کوشش های آمريکا برای ايجاد امنيت دربغداد

به علت فقدان نيروهای عراقی وآمريکائی به ميزان کافی، با شکست مواجه شده است. پرزيدنت بوش افزود تفاوت استراتژی جديد وی با طرح های پيشين دراين است که اعزام نيروهای بيشتری را به عراق شامل می شود. پرزيدنت بوش می گويد تعهد آمريکا درقبال عراق نامحدود نيست ودولت عراق اگربه وعده های خود عمل نکند، حمايت آمريکا ومردم عراق را ازدست خواهد داد. نيروهای آمريکا درعين حال به تعقيب عوامل القاعده و جنگجويان خارجی ادامه خواهند داد.

پرزيدنت بوش همچنين گفت پيروزی درعراق، رسيدگی به عمليات ايران و سوريه را نيز ايجاب می کند، چرا که هردوکشوراجازه می دهند که تروريست ها وشورشيان ازخاک خود عازم عراق شوند.

XS
SM
MD
LG