لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۵۱

نانسی پلوسی بعنوان نخستين زن به رياست مجلس نمايندگان امريکا انتخاب گرديد


نانسی پلوسی Nancy Pelosi عضو دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا ازايالت کاليفرنيا، روز پنجشنبه تاريخ سازشد وبه عنوان نخستين زن، به رياست مجلس نمايندگان انتخاب گرديد.

خانم پلوسی روز پنجشنبه اندکی پس ازآن که کنگره آمريکا اجلاسيه جديد خود را آغازکرد، به رياست مجلس نمايندگان انتخاب شد. دمکرات ها پس از دوازده سال، اکنون در هر دو مجلس سنا و نمايندگان دارای اکثريت شده اند.

خانم پلوسی اظهار داشت نخستين اولويت درمجلس نمايندگان، اصلاحات اخلاقی ناظر برعملکرد نمايندگان است.

خانم پلوسی افزود آمريکائيان روشن ساخته اند که خواستارتغييردرعراق هستند. اکنون نوبت رئيس جمهوری آمريکا است که طرح مربوط به افزايش امنيت منطقه ونقل وانتقال لازم نيروهای آمريکا را به مورد اجرا بگذارد و روشن سازد که عراقی ها خود بايد مسئول امنيت خويش باشند.

درمجلس سنا، ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا که درعين حال رياست تشريفاتی سنا را نيزبرعهده دارد، سناتورهای جديد را سوگند داد.

دمکرات ها وعده داده اند که برنامه های داخلی خود را به مورد بگذارند. کاهش محدوديت های مربوط به پژوهش های ياخته های بنيادين، افزايش حداقل دستمزد و تکليف به دولت درمورد مذاکره با شرکت های داروسازی برای توليد داروهای ارزان تر ، در زمره برنامه های دمکرات ها است.

دمکرات ها همچنين خواستارلايحه ای هستند که اجرای کليه توصيه های کميسيون تحقيقات مربوط به حملات تروريستی ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۰۱ را تصويب می کند.

انتظارمی رود که تدوين رهنمودهای سختگيرانه تری برای قانونگذاران، ازجمله ممنوعيت پذيرفتن هديه ويا بليت مسافرت ازگروه های فشار، جزودستورکاردمکرات ها باشد. درمورد عراق، خانم پلوسی وسايررهبران دمکرات خواست های ديگرهمکاران دمکرات خود را درمورد کاهش هزينه های مربوط به عمليات نظامی مردود دانسته اند.

XS
SM
MD
LG