لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۲

جرالد فورد در زادگاه خود به خاک سپرده شد


جرالد فورد رئيس جمهوری فقيد آمريکا پس از شش روزسوگواری وبرگزاری مراسم احترام، در زادگاه خود به خاک سپرده شد.

سی وهشتمين رئيس جمهوری آمريکا غروب روز چهارشنبه طی تشريفاتی سنگين ورسمی در محوطه موزه رياست جمهوری خود درشهر گرند رپيدز درايالت ميشيگان به خاک سپرده شد. پس ازشليک ۲۱ تيرتوپ، پرچم آمريکا که درطول چند روزگذشته ودرجريان برگزاری مراسم ترحيم، تابوت آقای فورد را پوشانده بود، به وسيله ديک چينی معاون رئيس جمهوری آمريکا به بتی فورد همسرآقای فورد تسليم گرديد.

روز چهارشنبه پيش ازخاکسپاری، مراسمی نيز درکليسای شهر زادگاه آقای فورد برگزارگرديد.

در روزهای پيش ازآن نيزچند مراسم ديگر درشهر واشنگتن وايالت کاليفرنيا برگزارشد. آقای فورد هنگام درگذشت، ۹۳ سال داشت.

جيمی کارتر رئيس جمهوری اسبق آمريکا که درانتخابات سال ۱۹۷۶ رياست جمهوری آمريکا آقای فورد را شکست داد، روزچهارشنبه درمراسم خاکسپاری آقای فورد سخنانی درباره صفات و سجايای رئيس جمهوری فقيد آمريکا و سوابق دوستی نزديک خود با وی ايراد کرد وازآقای فورد به خاطرتمامی کوشش هائی که در راه التيام بخشيدن به زخم های ملت آمريکا به عمل آورد، سپاسگزاری کرد.

آقای فورد ابتدا به عنوان معاون رئيس جمهوری آمريکا منصوب گرديد ومتعاقبا درماه اوت سال ۱۹۷۴ به دنبال استعفای ريچارد نيکسون به علت فشارناشی از رسوائی سياسی واترگيت، تصدی رياست جمهوری آمريکا را برعهده گرفت.

XS
SM
MD
LG