لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۵۰

ادامه بازداشت چهارتن از شهروندان رواندا در بريتانيا


يک دادگاه بريتانيا دستورداد بازداشت چهارتن از شهروندان رواندا که به دست داشتن در نسل کشی سال ۱۹۹۴ رواندا متهم هستند، همچنان ادامه يابد.

اين چهارمرد يک روزپس ازبازداشت درنقاط مختلف بريتانيا، روزجمعه دردادگاه دربرابريک قاضی حاضر شدند. به مردان روندائی دستورداده شد که ماه آينده بارديگردردادگاه حاضرشوند. آن ها تا آن زمان، در بازداشت باقی خواهند ماند.

رواندا استرداد اين عده را به اتهام مشارکت درقتل عام توتسی های قومی رواندا خواستارشده است.

به گفته مقامات مسئول، دوتن ازاين عده شهردار شهرهائی بودند که برخی از موارد قتل عام درآن ها روی داده بود.

بريتانيا و رواندا ماه گذشته قراردادی را درمورد استرداد اين چهارمظنون منعقد کردند که اعدام آن ها را در رواندا منع می کند.

تخمين زده می شود که درجريان نسل کشی سال ۱۹۹۴ رواندا، افراط گرايان قومی هوتو ۸۰۰ هزار نفر از اقليت توتسی و هوتوهای ميانه رو را قتل عام کردند.

XS
SM
MD
LG