لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۰:۵۶

وزير دفاع شيلی در مراسم ترحيم پينوشه مورد تمسخر قرار گرفت


حاميان آگوستو پينوشه ديکتاتور پيشين شيلی که روزيکشنبه درسن۹۱ سالگی درگذشت، تنها مقام دولتی شيلی را که روزسه شنبه درمراسم ترحيم نظامی او شرکت کرده، به باد تمسخرگرفتند.

سوگوارانی که دردانشگاه نظامی سانتياگو اجتماع کرده بودند، ويويان بلانلوت وزيردفاع شيلی را که ازسوی ميشل باشله رئيس جمهوری شيلی درمراسم ترحيم پينوشه شرکت کرده بود، هو کردند و با سوت مورد تمسخر قرار دادند.

اعضای خانواده پينوشه، درجريان مراسم ترحيم، پينوشه را، به گفته خود، به خاطر«نجات شيلی ازآشوب وهرج ومرج» هنگام تصدی زمام امور درسال ۱۹۷۳ وسرنگون کردن دولتی که به گونه ای دمکراتيک انتخاب شده بود، ستودند.

جسد ژنرال پينوشه متعاقبا درنقطه نامعلومی سوزانده شد. خانواده وی گفته بودند بيم آن را داشته اند که آرامگاه وی مورد حمله خرابکاران قرارگيرد.

وخامت سلامت جسمانی ژنرال پينوشه درسال های اخير، باعث شد که ازمحاکمه به علت مرگ بيش از سه هزارنفر در دوران زمامداری خود ازسال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۹۰ معاف گردد.

XS
SM
MD
LG