لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۲۴

در پيامد انتشار گزارش گروه تحقيق عراق، بوش با نخست وزير بريتانيا ديدار می کند


گروه فراحزبی تحقيق در باره سياسی آمريکا در عراق در گزارش خود گفت سياست های پرزيدنت بوش درعراق کارآئی ندارد. اين گروه خواستار استفاده بيشتر و وسيعتراز ابزار ديپلماسی شد و توصيه کرد که اکثر واحدهای نيروهای رزمی آمريکا تا اوايل سال ۲۰۰۸ عراق را ترک گويند.

رؤسای مشترک کميسيون مطالعات عراق قرار است امروز پنجشنبه در سنای آمريکا از اين گزارش دفاع کنند.

لی هميلتون رئيس مشترک کميسيون مطالعات عراق روزچهارشنبه گزارش اين کميسيون را درواشنگتن منتشرساخت. آقای هميلتون طی سخنانی اظهارداشت پس ازچهارسال جنگ درعراق وکشته شدن بيش از ۲۹۰۰ سرباز آمريکائی، اوضاع عراق بسياروخيم است و روبه وخامت بيشتری می رود.

آقای هميلتون افزود کميسيون توصيه کرده است که ارتش آمريکا ماموريت اصلی خود را درعراق، ازيک ماموريت رزمی به يک ماموريت پشتيبانی تغييردهد.

جيمزبيکروزيرامورخارجه اسبق آمريکا ورئيس مشترک ديگرکميسيون نيزاظهارداشت کميسيون همچنين خواستارآن شده است که برنامه آموزشی نيروهای عراق ازسوی نيروهای آمريکا، پنج برابر افزايش يابد.

آقای بيکر در سخنان خود همچنين خواستاراقدامات ديپلماتيکی گسترده ای درباره عراق شد به گونه ای که کليه همسايگان عراق، ازجمله ايران وسوريه را نيزشامل گردد. آقای بيکرهمچنين ازپرزيدنت بوش خواست که کوشش های مربوط به يک صلح گسترده تر درخاورميانه را احيا کند.

کاخ سفيد می گويد پرزيدنت بوش روزچهارشنبه اين گزارش را با کميته اطلاعاتی کنگره آمريکا مورد بحث وبررسی قرارداد. پرزيدنت بوش می گويد اين گزارش به دولت آمريکا امکان خواهد داد که زمينه مشترکی را درجهت منافع کشور پيدا کند. پرزيدنت بوش يافته های کميسيون مطالعات عراق را " بسيارجالب" توصيف کرد.

رئيس جمهوری آمريکا قصد دارد درديدارامروزخود با تونی بلرنخست وزيربريتانيا درکاخ سفيد، درباره عراق با وی گفتگو کند.

XS
SM
MD
LG