لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۲۷

حال پينوشه در پی حمله قلبی رو به بهبود نسبی است


مقامات بيمارستان درشهرسانتياگو می گويند وضعيت جسمانی آگوستو پينوشه ديکتارتور سابق شيلی ازبهبود بيشتری برخوردار شده است، اما به دنبال عمل جراحی ناشی ازيک حمله قلبی، ژنرال پينوشه همچنان درشرايط سختی به سرمی برد.

پزشک معالج آقای پينوشه اظهارداشت اين ژنرال ۹۱ اله خسته به نظرمی رسد، اما خطرمرگ درمورد وی کاهش يافته است.

انتظارمی رود که ژنرال پينوشه که روزيکشنبه برای گشودن رگ های وی مورد يک عمل آنژيوپلاستی قرارگرفت، به مدت يک هفته ديگر دربيمارستان بستری باشد.

ژنرال پينوشه به نقض موارد متعدد حقوق بشر دردوران زمامداری خود ازسال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۹۰متهم است. بيش ازسه هزارنفردراين فاصله به علل سياسی ناپديد شدند ويا جان خود را ازدست دادند.

يک دادگاه پژوهش شيلی روزدوشنبه ژنرال پينوشه را ازبازداشت خانگی درارتباط با قتل دوتن از محافظان رئيس جمهوری شيلی که ژنرال پينوشه اورا درسال۱۹۷۳ برکنارساخت، آزاد کرد.

XS
SM
MD
LG