لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۱

عنان: پنجشنبه همين هفته نشستی دراتيوپی وخامت اوضاع دارفور را بررسی کند


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد خواستارآن گرديده است که روزپنجشنبه همين هفته نشستی درسطح بالا دراتيوپی برگزارشود و وخامت فزاينده اوضاع منطقه دارفور درسودان را مورد بررسی قراردهد.

سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا ازچند عضو دائمی شورای امنيت وهمچنين ازنمايندگان اتحاديه عرب، اتحاديه اروپا و مقامات دولت سودان دعوت کرده اند تا درنشست اتيوپی شرکت کنند. کوشش های ناظر به ايجاد تحرک درروند صلح دارفور، به دنبال گزارش های مربوط به اِعمال خشونت های جديدی دردافور به اجرا درآمده است.

درحملات اخيرشبه نظاميان مظنون عرب، دست کم ۳۷ نفرجان خود را در دارفور ازدست دادند. درهمين حال، جمهوری چاد که درهمسايگی سودان قراردارد، به دنبال وقوع خشونت های قومی در شرق چاد که صدها تن را به هلاکت رسانيده است، حالت فوق العاده اعلام کرده است.

کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارش داد که عده ای مرد مسلح که سوار براسب بودند، دست کم ۹ روستا را درجنوب خاوری چاد مورد حمله وغارت قراردادند و متعاقبا روستاها را به آتش کشيدند. کميساريا درگزارش خود افزود که بيش از ۲۰۰ نفردراين حمله کشته شدند. سازمان ملل متحد می گويد ممکن است که برخی ازمهاجمان ازمنطقه مرزی دارفورعبورکرده باشند.

m

XS
SM
MD
LG