لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۵

تونی بلر خواستار اِعمال استراتژی گسترده تری درقبال خاورميانه شده است


تونی بلرنخست وزير بريتانيا به عنوان بخشی از کوشش های مربوط به تثبيت اوضاع عراق و قطع افراط گرائی، خواستار اِعمال استراتژی گسترده تری درقبال خاورميانه شده است. سخنگوی دولت بريتانيا می گويد آقای بلراين نظر را روزسه شنبه به گروه مطالعات عراق اعلام داشت.

اين گروه کميته ای متشکل ازاعضای هردو حزب عمده آمريکااست که ماموريت دارد استراتژی ناظربه امورعراق را مورد بازبينی قراردهد.

سخنگوی دولت بريتانيا افزود آقای بلر که ازطريق يک ارتباط ويديوئی با کميته مطالعات عراق در تماس بود، اهميت حل مناقشات اسرائيل واعراب را نيز مورد تاکيد قرارداد.

نخست وزير بريتانيا اظهار داشت مناقشات اسرائيل واعراب به گونه گسترده ای مورد بهره برداری افراط گرايان قرارگرفته است.

گروه مطالعات عراق را جيمزبيکر وزيرامورخارجه اسبق آمريکا، سياستمدارجمهوری خواهی که روابط نزديکی با خانواده بوش دارد، و لی هَميلتون عضو پيشين مجلس نمايندگان آمريکا سرپرستی می کنند.

اعضای اين کميته روزدوشنبه درکاخ سفيد با پرزيدنت بوش ديدارکردند.

انتظارمی رود که کميته متعاقبا درسال جاری توصيه های خود را درمورد عراق ارائه کند. درهمين حال نخست وزيربريتانيا روزدوشنبه خواستارآن گرديد که درکوشش های مربوط به پايان دادن به ادامه خشونت وخون ريزی درعراق، ايران وسوريه نيز درمذاکرات مشارکت کنند.

XS
SM
MD
LG