لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۴۱

اولين شبکه تلويزيونی انگليسی زبان آمريکائيان مسلمان سراسری شد


تلويزيون «بريجز Bridges »، اولين شبکه تلويزيونی انگليسی زبان آمريکائيان مسلمان، اکنون ميتواند در سطح گسترده تری بينندگان غير مسلمان آمريکائی را زير پوشش قرار دهد.

تلويزيون بريجز در سال دو هزار و چهار بعنوان يک کانال آبونمانی، يعنی کانالی که برای تماشای آن بايد پول پرداخت، کار خود را آغاز کرد، ولی اکنون بکمک سيستم های تلويزيونی سراسری کابلی و ماهواره ای بصورت يک کانال تلويزيونی مجانی درآمده است.

اين اقدام هدف اصلی اين شبکه تلويزيونی را که احداث يک پل ارتباطی بين آمريکائيان مسلمان و همسايگان غير مسلمان آنها است، به ثمر ميرساند.

موسس و رئيس تلويزيون بريج ميگويد: «عقايدی ابراز ميشود که تصويری بسيار منفی از اعراب و مسلمانان نشان ميدهد. روزی همسرم به من گفت اينجا محيط مناسبی برای پرورش بچه ها نيست، و بايد رسانه هائی وجود داشته باشند که مسلمانان و اعراب را به آمريکائيان بشناسانند؛ و نشان دهند که ما آدمهای خوبی هستيم.»

با ياری سخاوتمندانه آمريکائيان مسلمان، تلويزيون بريج توانست صدا و تصوير جامعه آمريکائيان مسلمان را از بافالوی نيويورک بطور مستقل پخش کند. دو سال بعد، هنگاميکه سيستمهای عمده کابلی و ماهواره ای تلويزيونی در آمريکا و کانادا موافقت کردند برنامه های تلويزيون بريج را پخش کنند، اين شبکه توسعه عمده ای يافت.

احمد سليمان، گوينده اخبار تلويزيون بريج، ميگويد اين شبکه بعنوان يک پل واقعی بين هشت ميليون آمريکائيان مسلمان و ساير مردم است. سليمان ميافزايد از طريق اجرای برنامه ای بنام «احداث پل» به اين ماموريت کمک ميکند.

سليمان ميگويد: «در برنامه هايم موضوعات مختلفی مانند بيت المقدس و خشونتی را که بنام اسلام صورت ميگيرد مطرح ميکنم، و نظريات مختلفی را از سوی مردم با استناد به گفته های خاخامهای کليمی و کشيشان مسيحی و امامان مسلمان دريافت ميکنم. هنگم تماشای اين برنامه مسئله ای که متوجه ميشويد اين است که عليرغم اختلافات عقايد در باره پاره ای از موضوعات، پيروان دينهای مختلف در بسياری ديگر از مسائل اشتراک عقيده دارند. کليميان و مسلمانان در بسيار موارد مانند هم فکر ميکنند. آنها گوشت خوک نميخورند، و کريسمس را جشن نميگيرند. تنها فرقی که بين آنها وجود دارد اين است که کليميان دوست ندارند پول خرج کنند و مسلمانان پولی ندارند که خرج کنند.»

کليه کارمندان شبکه تلويزيونی بريج مسلمان نيستند. ننسی ساندرز، خبرنگار قديمی اين شبکه يک کاتوليک است که شوهرش کليمی است.

ننسی ميگويد سعی ميکند تصاوير مختلفی از جامعه مسلمانان آمريکائی در برنامه تلويزيون بريج نشان دهد. ننسی ميگويد: « ما با افراد بسياری که به سبک يک مسلمان آمريکائی زندگی ميکنند صحبت ميکنيم، و هر چه که بتوانيم عرضه ميکنيم. بعنوان نمونه، مسلمانها چهار ژوئيه - سالروز استقلال آمريکا - را جشن ميگيرند، مسلمانان از فاجعه تروريستی نهم ماه سپتامبر متاثر هستند، ما مسلمانان صاحب مشاغل را معرفی ميکنيم، و با کسانيکه خواستار صلح هستند گفتگو ميکنيم.

رئيس شبکه تلويزيونی بريج ميگويد با ارائه برنامه های مختلف که زندگی مسلمانان را به تصوير ميکشد، ما ميتوانيم برخی از تصورات و عقايد نادرستی که برخی از آمريکائيان در مورد اسلام و مسلمانان دارند تصحيح کنيم.

حسان همچنين معتقد است که برنامه های اين شبکه هرچه بيشتر بايد در دسترس قرار گيرند و ميگويد: « شبکه تلويزيونی بريج بعلت پخش به زبان انگليسی و بر روی شبکه سراسری برای اکثر آمريکائيان قابل مشاهده است، و اين فرصتی است که ما با احداث پل ارتباطی بين جامعه مسلمان آمريکا و ساير مردم کشور در اختيار داريم.

XS
SM
MD
LG