لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۳۴

اورتگا جلوتر از ساير رقبای انتخاباتی نيکاراگوئه  بنظر می رسد


نتايج غيررسمی انتخابات ملی نيکاراگوئه، دانيل اورتگا رهبر انقلابی و رئيس جمهوری پيشين را جلوتر از رقبای خود نشان می دهد.

نتايج اوليه انتخابات روزيکشنبه ، حدود ۴۰ درصد از آرا را به آقای اورتگا می دهد که به اين ترتيب دست کم ۷ درصد از نزديکترين رقيب خود، ادوارتو مونتيلگره وابسته به حزب اتحاديه ليبرال نيکاراگوئه جلوتراست.

آقای اورتگا برای برنده شدن در دوراول انتخابات ، نياز به ۳۵ درصد آرا و ۵ پوئن اختلاف با نزديکترين رقيب خود دارد.

تاکنون نتايج حدود ۴۰ درصد از آرای ريخته شده به صندوق ها روشن شده است. اگرهيچ يک ازکانديداها دردوراول برنده نشود، دور دوم انتخابات ماه آينده برگزارخواهد شد. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا به علت آن که هنوز نتايج رسمی انتخابات اعلام نشده است، حاضربه اظهارنظردرباره انتخابات نيکاراگوئه نشد.

به نظرمی رسد که دانيل اورتگا رئيس جمهوری پيشين نيکاراگوئه پس از گذشت دو دهه که از دوران زمامداری اش می گذرد، بارديگربه عنوان رئيس جمهوری جديد نيکاراگوئه برگزيده خواهد شد. آقای اورتگا باراول درسال ۱۹۸۴ که نيکاراگوئه درکانون نبرد بيرحمانه ای در دوران جنگ سرد قرارداشت، به رياست جمهوری کشورخود انتخاب شد. نهضت چريکی ساندنيست وی که مورد حمايت اتحادجماهيرشوروی قرارداشت، آناستوسيا سوموزا، رئيس جمهوری نيکاراگوئه را که ازحمايت آمريکا برخورداربود، درسال ۱۹۷۹ ازقدرت برکنارساخت.

با اين حال آمريکا با حمايت ازشورشيان کونترا ، به روياروئی با حکومت ساندنيست ها برخاست و کوشش به عمل آورد تا موجبات سقوط آقای اورتگا را فراهم آورد. اما رأی دهندگان نيکاراگوئه خود که از فروپاشی اقتصاد کشورخويش وماهيت سرکوبگرانه رژيم آقای اورتگا به ستوه آمده بودند، ديگردرانتخابات سال ۱۹۹۰ به او رای ندادند. نهضت ساندنيست او نيزدر زيربارسنگين وام های خارجی کمرخم کرد.

درسال های اخير نادختری آقای اورتگا به وی اتهام تجاوز به عنف وارد آورد و اين موضوع به اعتبار وحيثيت آقای اورتگا لطمه زد. هرچند که ديوان عالی نيکاراگوئه پرونده مربوط به اين اتهام را وارد ندانسته است ، اما بحث مربوط به محاکمه آقای اورتگا همچنان ادامه دارد.

آقای اورتگا اخيرا سيمای جديدی ازخود ارائه داده است وکوشش به عمل آورده است که گذشته انقلابی خود را به کنار بگذارد. آقای اورتگا خود را به عنوان مردی نمايان ساخته است که تغيير پيدا کرده است وديگرازسياست های دولت پيشين خود درسال های دهه ۱۹۸۰ پيروی نمی کند.

m

XS
SM
MD
LG