لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۲۳

در گذشت بوتا رئيس جمهور دوران آپارتايد آفريقای جنوبی


پی. دبليو. بوتا P.W. Botha رئيس جمهوری پيشين دوران آپارتايد يا جدائی نژادی درآفريقای جنوبی درسن ۹۰ سالگی درگذشت.

ماموران نگهبانی از رئيس جمهوری اسبق آفريقای جنوبی اظهارداشتند که آقای بوتا روزسه شنبه درخانه خود درمنطقه دماغه باختری آفريقای جنوبی به گونه ای آرام جان سپرد.

آقای بوتا ازسال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۹ که مبارزات ضد آپارتايد دراوج خود درآفريقای جنوبی قرار داشت، رهبری اقليت سفيد اين کشور را عهده دار بود.

آقای بوتا به علت موضع سختگيرانه وآشتی ناپذيرخود درقبال سياست های کشور، به

" سوسمارعظيم" شهرت يافته بود.

آقای بوتا درسراسر دوران رهبری، دربرابرفشار فزاينده بين المللی درجهت پايان دادن به نظام آپارتايد درآفريقای جنوبی مقاومت می کرد.

در دوران رياست جمهوری وی ، هزاران نفر بدون محاکمه دربازداشت نگاه داشته می شدند و بسياری ازآن ها مورد شکنجه قرار می گرفتند وبه قتل می رسيدند.

کميسيون حقيقت وآشتی که درسال های دهه ۱۹۹۰ تشکيل می شد، آقای بوتا را مسئول حکومت وحشت آخرين دهه حکومت سفيد پوستان تشخيص داد.

با اين حال وخامت سلامت جسمانی آقای بوتا باعث شد که ازپيگرد قانونی مصون بماند.

XS
SM
MD
LG