لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۱۰

محکوميت سنگين برای شرکت در فساد مالی


رئيس کل سابق شرکت انران به علت نقشی که دريکی ازبزرگترين رسوائی های مربوط به شرکت های بازرگانی درتاريخ آمريکا بر عهده داشت، به ۲۴ سال وچند ماه زندان محکوم شد.

مدت محکوميت زندان جفری اسکيلينگ طولانی ترين مدت محکوميت يک متهم پرونده انران درمقايسه با سايرمتهمان به شمار می رود. اين مديرسابق ۵۲ ساله به اتهاماتی در ارتباط با تقلب و توطئه، با حداکثر ۳۰ سال مجازات زندان مواجه بود.

اسکيلينگ روزدوشنبه هنگام صدورحکم محکوميت خود، بی گناهی خويش را مورد تاکيد قرارداد، اما درعين حال ازفروپاشی شرکت انران که باعث شد عده ای حدود پنج هزارنفرکارخود را ازدست بدهند، ابرازتاسف کرد. اندی فاستو رئيس اداره امور مالی انران پس از همکاری با مقامات اجرايی و رسيدن به تفاهم با دادگاه درمورد شهادت عليه اسکيلينگ و کنت لی موسس اين شرکت، درماه سپتامبر گذشته به شش سال زندان محکوم شد. کنت لی درمورد فروپاشی اين شرکت توزيع انرژی، به اتهاماتی درارتباط با توطئه وتقلب متهم شده بود، اما به دنبال درگذشت وی درماه ژوئيه گذشته اين اتهامات حذف گرديد.

m

XS
SM
MD
LG