لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۲۵

تمايل فرانسه برای يافتن راه حل جلوگيری از تحريم احتمالی اقتصادی عليه ايران


وزيردفاع فرانسه می گويد اگرتهران گام های مثبتی درجهت پايان دادن به بن بست مربوط به برنامه اتمی خود بردارد ، فرانسه ومتحدان اين کشور مايلند که کوشش های ناظربه تحريم اقتصادی ايران را به حال تعليق درآورند.

ميشل آليو- ماری Michele Alliot-Marie وزيردفاع فرانسه روزجمعه درمقرسازمان ملل متحد درنيويورک به خبرنگاران اظهارداشت بسيارمشکل است که بتوان با ايران گفتگو کرد، چرا که همچنان موضع خود را تغييرمی دهد.

خانم آليو- ماری گفت فرانسه وشريکان اين کشور آماده اند که کوشش های جاری درشورای امنيت سازمان ملل متحد را درجهت تحريم اقتصادی ايران به حال تعليق درآورند ، اما ايران برای اين کار بايد حسن نيت خود را نشان بدهد.

درهمين حال محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران روزجمعه بارديگر اظهارداشت که ايران از حق خود دردستيابی به فن آوری اتمی هرگز دست برنخواهد داشت.

آقای احمدی نژاد که درتهران سخنرانی می کرد ، تصميمات شورای امنيت سازمان ملل متحد را درباره ايران ، " غيرقانونی" خواند. آقای احمدی نژاد افزود ايران ، فشار را تحمل نخواهد کرد ، اما همچنان آماده مذاکرات است.

XS
SM
MD
LG