لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۳۵

وکيل مدافع شيخ عمرعبدالرحمان درارتباط با تروريسم به ۲۸ ماه زندان محکوم شد


لين استووارت وکيل مدافع امورحقوق مدنی آمريکا به اتهاماتی درارتباط با تروريسم به ۲۸ماه زندان محکوم شد.

اين وکيل مدافع ۶۷ ساله به خاطرکمک به موکل خود برای ايجاد امکانات ارتباط وتماس با پيروان خويش ، ممکن بود حتی به ۳۰ سال زندان محکوم شود.

موکل خانم استووارت شيخ عمرعبدالرحمان مصری بود که توطئه او در منفجرکردن ساختمان های شهر نيويورک عقيم ماند. خانم استووارت سال گذشته به علت رساندن پيام های شيخ عمرعبدالرحمان به پيروان ستيزه گرخويش درمصر، درهنگامی که شيخ عمرشديدا تحت محدوديت های دولت آمريکا قرارداشت و تماس او با دنيای خارج محدود بود، محکوم گرديد.

وکلای خانم استووارت می گويند علت واقعی تعقيب ومحکوميت وی، قبول وکالت موکلان نامطلوبی مانند سازمان دهندگان جنايت وافراط گرايان سياسی، بوده است. وکلای خانم استووارت، ارفاق وملايمت نسبت به اورا ناشی ازچندين دهه خدمات وی درمحدوده حقوق مدنی دانسته اند.

m

XS
SM
MD
LG