لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۴۸

قطعنامه شورای امنيت عليه کره شمالی همزمان با ابهام در وقوع آزمايش اتمی آن کشور


شورای امنيت سازمان ملل متحد به دنبال دستيابی به مصالحه ای برسرمتن قطعنامه ای جهت وضع تحريم هائی عليه کره شمالی به خاطراعلام انجام يک آزمايش اتمی، قصد دارد امروز، شنبه، تصويب اين قطعنامه را به رای بگذارد.

متن مصالحه آميز قطعنامه درآنچه که امتيازی برای چين و روسيه تلقی گرديده است، توسل به زور را دربرابرکره شمالی غيرمحتمل می داند.

مقامات اين دوکشور روزجمعه درمسکو با يکديگرديدارکردند واعلام داشتند با اِعمال آنچه که سرگئی لاوروف Sergei Lavrov وزيرامورخارجه روسيه آن را " تحريم های افراطی" توصيف می کند ، مخالفند.

اِعمال تحريم های اقتصادی وتسليحاتی عليه کره شمالی، ممنوعيت سفر ومحدوديت های مالی، ازجمله مواردی است که درطرح قطعنامه پيش بينی شده است.

درهمين حال مقامات آمريکا و يک سازمان زيرنظرگيری اتمی مستقر در وين اظهارداشتند تحليل يافته های مربوط به لرزه نگاری ونمونه های هوا که به دنبال ادعای کره شمالی درمورد منفجر ساختن يک وسيله اتمی جمع آوری شده است، حکايت ازآن دارد که هيچ دليلی بروقوع چنين انفجاری دردست نيست.

با اين حال مقامات ياد شده اين موضوع را که آزمايشی اتمی انجام شده است، غيرمحتمل نمی دانند.

XS
SM
MD
LG