لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۰۳

وزيرامورخارجه قطر با رهبران رقيب فلسطينی ديدارکرد


وزيرامورخارجه قطر درکوششی برای ترغيب نسبت به تشکيل يک دولت وحدت ملی فلسطينی، با رهبران رقيب فلسطينی درنوارغزه ديدار کرد.

شيخ حمد بن جاسم الثانی وزيرامورخارجه قطر شامگاه روزدوشنبه با محمود عباس رئيس حکومت خود مختارفلسطينی که رهبری حزب ميانه رو الفتح را نيزبرعهده دارد، ديداروگفتگوکرد. با وجود اين که گزارشی ازحصول پيشرفتی دراين مذاکرات نرسيده است، آقای عباس اظهارداشت شکستی درمذاکرات روی نداد وگفتگوها ادامه خواهد يافت.

آقای الثانی درپايان گفتگوهای خود با آقای عباس، عازم ديداربا اسماعيل هنيه رئيس حکومت فلسطينی تحت رهبری حماس گرديد.

از زمان روی کارآمدن گروه اسلامی وافراط گرای حماس به دنبال پيروزی برحزب الفتح درانتخابات پارلمانی ماه مارس گذشته، فلسطينيان دچار بحران های مالی وسياسی شديدی شده اند. غرب به دنبال اين انتخابات، کمک های خود را به دولت فلسطينی قطع کرد. مشکل اصلی فلسطينيان ، به امتناع حماس ازپذيرفتن خواست های بين المللی مربوط می شود. شناسائی اسرائيل واحترام به قراردادهای پيشين ميان اسرائيل وفلسطينيان ازجمله اين درخواست ها است.

XS
SM
MD
LG