لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۰۸

مخالفت دولت سودان با استقرار نيروی صلحبان سازمان ملل در دارفور و واکنش آمريکا


آمريکا تازه ترين نظرات سودان را درباره منطقه دارفور، چالش مستقيمی دربرابراقتدارشورای امنيت سازمان ملل متحد تلقی کرده است.

سودان اين هفته با ارسال نامه ای برای بسياری ازکشورهای جهان، خاطرنشان ساخت هرگونه مشارکت آن ها درنيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد دردارفور، " اقدامی خصومت آميز" و " مقدمه ای برای تجاوز" به شمارخواهد رفت.

جان بولتون سفيرآمريکا درسازمان ملل متحد روزپنجشنبه تشکيل يک جلسه فوق العاده شورای امنيت را خواستارشد واظهار داشت اين نامه ، پاسخ تند وشديد اللحن شورای امنيت را ايجاب می کند.

شورای امنيت هنوز رسما به نامه سودان پاسخ نداده است. با اين حال رئيس ادواری شورای امنيت اظهارداشت ازسودان درخواست خواهد کرد که درباره نامه توضيح دهد ونظرات برخی ازاعضای شورای امنيت را که مفاد نامه را " تهاجم آميز" و " نامناسب" توصيف کرده اند، به سودان منعکس خواهد کرد.

سودان بارها پيشنهاد جايگزينی نيروهای وابسته به اتحاديه آفريقا را دردارفوربا يک نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد مردود دانسته است و چنين اقدامی را با اعزام نيروئی ازسازمان ملل متحد برای به استعماردرآوردن سودان شبيه دانسته است.

XS
SM
MD
LG