لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۲۶

پی آمد مداخله آمريکا در جنگ عراق بار آورنده تنفر در جهان اسلام بوده است


بخش هائی ازيک گزارش طبقه بندی شده که به تازگی منتشرشده است، حکايت ازآن دارد که جنگ درعراق خشم وتنفرعميقی را نسبت به مداخله آمريکا درجهان اسلام به وجود آورده است ودرپرورش هواداران نهضت جهانی جهاد طلبی موثر بوده است.

دراين گزارش محرمانه که بخش هائی ازآن روز سه شنبه منتشرشد، آمده است که جنگ درعراق نسل جديدی از رهبران تروريستی و رزمندگان را شکل داده است.

گزارش همچنين می گويد موفقيت هائی را که شورشيان عراق کسب کرده اند، الهام بخش تروريست های ديگری خواهد شد که درنقاط ديگر دست به جنگ بزنند.

با اين حال گزارش می افزايد اگرنهضت جهاد طلبی با شکست مواجه شود، ازتعداد رزمندگان دنباله روی ازاين فلسفه کاسته خواهد شد.

گزارش همچنين می گويد با وجود آسيب های شديدی که به رهبری القاعده وارد آمده است، اما خطرافراطيون اسلامی، چه ازنظرتعداد وچه از جهت گسترش درمناطق گوناگون جهان افزايش يافته است.

گزارش می افزايد القاعده همچنان بزرگترين تهديد درمقابل آمريکا باقی خواهد ماند.

پس ازآن که پرزيدنت بوش روزسه شنبه اعلام داشت که بخش هائی ازاين گزارش ازطبقه بندی خارج خواهد شد، دفترمديرکل اطلاعات ملی آمريکا گزيده هائی ازگزارش را منتشرساخت.

پرزيدنت بوش اظهارداشت با نتيجه گيری گزارش موافق است که موفقيت های به دست آمده عليه القاعده، باعث شده است که تروريست ها بيشتر پراکنده شوند وبه طورمستقل عمل کنند.

با اين حال پرزيدنت بوش هرگونه نتيجه گيری را که جنگ عراق کاراشتباهی بوده است رد کرد.

XS
SM
MD
LG