لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۰۹

سخنان مشرف در جمع دانشجويان دانشگاه های آمريکا و تاکيد برتعهد مبارزه با تروريسم


پرويزمشرف رئيس جمهوری پاکستان می گويد کشورمتبوع وی خويشتن را به خاطرمنافع خود، ونه منافع کشورهای ديگر، نسبت به نبرد با تروريسم متعهد می داند.

آقای مشرف روزجمعه طی سخنانی برای دانشجويان دانشگاه ها درآمريکا اظهارداشت واقعيت اين است که پاکستان نه به خاطرجهانيان وبلکه بيشتربه خاطر خودمان، به مبارزه با تروريسم پيوست.

رئيس جمهوری پاکستان به دانشجويان گفت روياروئی با ايدئولوژی های افراطی، بخش مهمی از روند مبارزه با تروريسم به شمارمی رود وابرازاميدواری کرد که کشورخود را به يک کشور مترقی ودمکراتيک اسلامی مبدل سازد.

آقای مشرف درسال ۱۹۹۹ درجريان يک کودتا قدرت را دردست گرفت.

وی اظهارداشت دولت متبوع وی درجهت اعطای اختيارات به زنان و بهبود آموزش، بهداشت واقتصاد گام هائی به پيش برداشته است.

رئيس جمهوری پاکستان درسخنان خود به چشم انداز صلح با هند نيزاشاره کرد وگفت طرفين عزم راسخی دارند که مذاکرات با يکديگر را به جلو سوق دهند.

XS
SM
MD
LG