لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۳۶

نماينده سازمان ملل ميگويد اعمال شکنجه درعراق کنونی ازدوران حکومت صدام حسين بدتراست  


تحقيقگر ويژه سازمان ملل متحد درمورد شکنجه می گويد امروزه اِعمال شکنجه درعراق، ممکن است بدتراز اِعمال آن در دوران رژيم صدام حسين رئيس جمهوری مخلوع عراق باشد.

منفرد نواک Manfred Nowak تحقيقگر سازمان ملل متحد روزپنجشنبه طی سخنانی برای خبرنگاران در ژنواظهارداشت اِعمال شکنجه در عراق ، امروزه به کلی ازکنترل خارج شده است.

آقای نواک افزود گزارش های معتبری از اِعمال شکنجه دربازداشتگاه های رسمی عراق وهمچنين به وسيله شبه نظاميان غيررسمی دردست دارد.

آقای نواک که برای ادای توضيح درشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به ژنو رفته است، خود به طور رسمی ازعراق بازديد نکرده است.

درهمين حال نيروهای عراق روزپنجشنبه مسئوليت امنيت استان ذيقار را درجنوب عراق رسما برعهده گرفتند.

از۱۸ استان عراق ، ذيقار دومين استانی است که کنترل امنيت آن به مقامات محلی واگذارمی شود.

مقامات عراق کنترل امنيت اين استان را ازنيروهای ايتاليا که بخشی ازنيروهای چند مليتی به شمارمی روند، تحويل گرفتند.

زالمای خليل زاد سفيرآمريکا دربغداد اين اقدام را نقطه عطف مهمی درجهت ثبات عراق توصيف کرد.

XS
SM
MD
LG