لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۳۹

تظاهرات و اغتشاش در بوداپست عليه نخست وزير مجارستان


هزاران تن ازمردم مجارستان برای دومين شب پياپی درمرکز بوداپست دست به تظاهرات زده اند وخواستاراستعفای فرنک جيورسکانی Ferenc Gyurcsany نخست وزيرمجارستان هستند.

بيشترتظاهرکنندگان درحال راه پيمائی دربرابر پارلمان هستند.

سخنگوی پليس می گويد برای جلوگيری ازعمليات خشونت بار ، ماموران اضافی پليس ازسراسرمجارستان روانه پايتخت شده اند.

تظاهرکنندگان ، اتومبيل ها را به آتش کشيده اند و ماموران پليس را مورد حمله قرارداده اند. تظاهرکنندگان روزدوشنبه به مدت چند ساعت ايستگاه تلويزيون همگانی مجارستان را نيز به اشغال خود درآوردند.

تاکنون ۱۵۰ نفرکه بيشترآن ها ماموران پليس هستند، مجروح شده اند.

اين تظاهرات که خشونت بارترين آشوب در دوران پس از کمونيسم درمجارستان به شمارمی رود، به دنبال افشای مفاد يک نوارصوتی به راه افتاد.

صدای نخست وزيرمجارستان دراين نوارشنيده می شد که می گفت او و حزب سوسياليست وی برای آن که همچنان قدرت را دردست داشته باشند، سال ها است که درباره واقعيت اقتصاد مجارستان به رای دهندگان دروغ می گويند.

آقای جيورسکانی می گويد ازمقام خود استعفا نخواهد داد و قول می دهد که دست به اصلاحات اقتصادی بزند.

XS
SM
MD
LG