لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۰۱

شورای روابط آمريکا واسلام: غرض ورزی عليه مسلمانان درآمريکا افزايش يافته است


يک گروه عمده آمريکائی مدافع حقوق اسلامی می گويد جبهه گيری وغرض ورزی عليه مسلمانان درآمريکا افزايش يافته است.

درگزارش شورای روابط آمريکا واسلام آمده است که اين گروه ظرف سال گذشته نزديک به دوهزار شکايت ازخشونت های جاری عليه مسلمانان در آمريکا واعمال تبعيض عليه آن ها وآزارمسلمانان دريافت داشته است. اين ميزان درمقايسه با سال قبل ازآن ، ۳۰ درصد افزايش نشان می دهد.

نِهاد عَوّاد مديرشورای روابط آمريکا واسلام می گويد افزايش خشونت عليه مسلمانان در آمريکا ، با فضای منفی وسياسی که عليه مسلمانان آمريکا و به طورکلی عليه اسلام ايجاد شده است ، تطبيق می کند.

يک مقام ديگر شورای روابط آمريکا واسلام می گويد لفاظی عليه مسلمانان وايجاد نفرت ازمسلمانان ، دراينترنت و گفتارهای راديوئی بيننده وشنونده پيدا کرده است. با اين حال همين مقام شورای روابط آمريکا و اسلام، سرعت عمل سازمان های دولتی آمريکا را درتحقيق پيرامون شکايت هائی که شورا مطرح ساخته است ، ستود.

XS
SM
MD
LG