لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۲۵

بازرسی دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران توسط ماموران وزارت اطلاعات


بنا بر گزارش ها ، روز دوشنبه ، نيروهای امنيتی با ورود به دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ، مدارک و اسناد و اموال اين تشکل را ضبط کردند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم وحدت) در گفتگو با سياوش سعادتيان از صدای آمريکا در اين خصوص توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.

عبدالله مومنی : ظهر ديروز تعدادی از مأموران امنيتی ، با در دست داشتن حکم قضايی ، وارد دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان شدند و پس از ارائه حکم قضايی و حضور چهار ساعته ، به تفتيش و بازرسی اموال و اسناد سازمان پرداختند و در نهايت کليه اسناد و مدارک تشکيلاتی و سياسی سازمان ، آرشيو سازمان ، کامپيوترهای سازمان و بخشی از اموال سازمان را ضبط کردند.

س.س : شما از هويت اين مأموران اطلاع داريد؟

عبدالله مومنی : حکمی که مأموران امنيتی در دست داشتند ، از طرف شعبه سيزده بازپرسی بود به امضای آقای متين راسخ قاضی اين شعبه ، به نظر می رسيد که مأموران ، مأموريت از طرف وزارت اطلاعات داشتند.

س.س : در خبرها آمده که آقای کيوان انصاری عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت ، بازداشت شده ، شما در اين مورد چه اطلاعی داريد؟

عبدالله مومنی : بله آقای کيوان انصاری هم همراه مأموران امنيتی در محل سازمان حاضر شدند و ايشان را هم بازداشت کرده بودند اما از اتهام ايشان و اينکه بخاطر چه نوع فعاليتی ايشان دستگير شدند ، هنوز هيچ خبری در دست نيست و خانواده ايشان و يا وکلای وی نيز هيچگونه اظهار نظری نکرده اند.

س.س : آقای مومنی برخورد مأمورانی که وارد دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان شدند ، با اعضای اين دفتر چگونه بود؟

عبدالله مومنی : در حين ورود مأموران امنيتی ، فقط بنده حضور داشتم به عنوان يکی از اعضای سازمان که در حال مصاحبه با يکی از خبرنگاران خارجی بودم به همراه مترجم ايشان و فردی که مسئوليت کارهای دفتر را برعهده دارند ، برخورد مأموران برخورد محترمانه ای بود و هيچگونه تعرضی و هيچگونه فشار و محدوديتی برای اعضا قائل نبودند ، فقط مشکلی که وجود داشت ، در طول چهار ساعت حضورشان ، مانع از خروج بنده و دوستمان که پيگير مسائل اداری سازمان هست، شدند ، و نگرانی فقط از مسائلی بود که در آنجا پيش آمد ، يعنی به بهانه يک حکم ميشود اسناد و مدارک يک سازمان قانونی که دارای مجوز از مراجع ذيصلاح حکومتی است ، توقيف کرد يا نه ؟ اين مسئله ايست که همچنان مورد اعتراض ماست و پس از آن هم ما جلسه شورای فوق العاده شورای مرکزی تشکيل داديم و نگرانی خودمان را نسبت به وضعيتی که بوجود آمده بود اعلام کرديم.

س.س : آيا اين مأمورين دليلی را هم برای تفتيش سازمان ادوار تحکيم وحدت اعلام کردند؟

عبدالله مومنی : نه ، يک حکم کلی بود و به نظر می رسيد ، با توجه به اينکه يکصد روز از بازداشت مهندس موسوی دبير کل سازمان می گذرد ، و حساسيتهای جدی نسبت به سازمان دانش آموختگان به عنوان يک نهاد مدنی و مدافع دموکراسی و حقوق بشر ، در داخل کشور شکل گرفته ، و ضمن اينکه اين مجموعه ارتباط نزديکی با جريان دانشجويی دارد ، خوب اين روزها ، اينگونه فشارها و اعمال محدوديتها بر دانشجويان و تشکلهای نزديک به آنان ، شدت گرفته و به نظر ميرسد اينگونه برخوردها ، در راستای بلا اثر کردن و کنار زدن دانشجويان و تشکلهای نزديک به دانشجويان و تشکلهای اصيل خواستار تحولات بنيادين و دموکراتيک صورت می گيرد که در عرصه سياسی کشور و در افکار عمومی از بيشترين قدرت تأثير گذاری برخوردار هستند.

XS
SM
MD
LG