لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۳

تاکيد وزير خارجه آمريکا بر لزوم کوشش برای شکست طالبان در افغانستان


کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا می گويد غرب بايد به کوشش های خود برای شکست دادن شورشيان طالبان وحمايت ازدمکراسی درافغانستان ادامه دهد.

خانم رايس روزسه شنبه طی سخنانی درکانادا يادآوری کرد که چگونه پس ازآن که آمريکا به دنبال خروج نيروهای اتحاد جماهيرشوروی ازافغانستان دست ازحمايت ازاين کشور برداشت، افغانستان به صورت پناهگاه امنی برای تروريست ها درآمد.

خانم رايس نسبت به يک خروج زودرس ديگراز افغانستان هشدارداد.

وزيرامورخارجه آمريکا اين نظرات را درجريان يک کنفرانس خبری مشترک به اتفاق پيتر مک کی Peter MacKay وزيرامورخارجه کانادا ابراز داشت.

خانم رايس ازکانادا به خاطرمشارکت درنيروی ناتودرافغانستان سپاسگزاری کرد. کانادا حدود ۲۲۰۰ سربازدرافغانستان دارد.

تاکنون بيش از۲۰ سربازکانادائی جان خود را درافغانستان ازدست داده اند.

قانونگذاران کانادا با اين درخواست ها مواجه هستند که کانادا به درگيری خود درجنگ افغانستان پايان دهد.

XS
SM
MD
LG