لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۵۳

تحقيقات سازمان ملل در مورد احتمال نقض مقررات حقوق بشر در لبنان توسط اسرائيل و حزب الله


سازمان ملل متحد تحقيقات خود را درمورد احتمال انجام اقداماتی مغايربا حقوق بشر درجريان جنگ يک ماهه ميان اسرائيل وحزب الله آغازکرد.

چهارتن ازکارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تحقيقات خود را درلبنان آغازکردند و متعاقبا اين تحقيقات را دراسرائيل ادامه خواهند داد.

کارشناسان درپايان کار، گزارشی دراختيارشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد قرارخواهند داد.

کارشناسان درجريان تحقيقات خود با مقامات دولتی لبنان واسرائيل ، شهروندان عادی و قربانيان هردوطرف زد وخورد ديدارخواهند کرد.

سخنگوی سازمان ملل متحد می گويد طبق قوانين بين المللی، افراد غيرنظامی هرگزنبايد آماج وهدف يک حمله تعمدی قرارگيرند. غيرنظاميان همچنين نبايد به عنوان هدف های پوشش نظامی مورد استفاده واقع شوند.

مقامات لبنان وگروه های مدافع حقوق بشر درجريان اين جنگ يک ماهه که روز۱۴ ماه اوت پايان يافت، اسرائيل را متهم ساخته بودند که با هدف قراردادن غيرنظاميان درجنوب لبنان و استفاده از بمب های خوشه ای ، قوانين بين المللی را نقض کرده است.

اسرائيل نيزحزب الله را متهم ساخته است که ازغيرنظاميان به عنوان سپرانسانی استفاده می کرده است.

XS
SM
MD
LG