لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۴۱

شورش سياسی عليه تونی بلر


به دنبال استعفای يک مقام بلند پايه وزارت دفاع بريتانيا واستعفای شش نفرديگرازمقامات دولت بريتانيا دراعتراض به امتناع تونی بلرنخست وزير بريتانيا ازاعلام تاريخ استعفای خود، آقای بلر با شورش سياسی فزاينده ای مواجه شده است.

شورش حزب کارگر بريتانيا روزچهارشنبه ويک روز پس ازآن بروزکرد که ۱۷ تن ازقانونگذاران بريتانيا با امضای نامه ای ازآقای بلرخواستند تاريخ استعفای خود را تعيين کند.

آقای بلردرپاسخ ، تام واتسون مقام دفاعی و ارشد ترين قانونگذار گروه شورشی را به خاطر امضای نامه به عهد شکنی وخطا کاری درامضای نامه متهم ساخت.

آقای بلرافزود اگر آقای واتسون استعفا نداده بود، اورا برکنارمی ساخت.

نخست وزيربريتانيا سال گذشته اظهارداشت که قصد ندارد برای چهارمين بارخود را کانديدای يک دوره ديگرپنج ساله نخست وزيری کند.

وی گفته است پيش ازبرگزاری انتخابات سال ۲۰۱۰ بريتانيا ، ازمقام خود کناره گيری خواهد کرد.

چند روزنامه بريتانيائی روزچهارشنبه گزارش دادند آقای بلر تا پايان ماه ژوئيه سال ۲۰۰۷ ازمقام خود به عنوان نخست وزير بريتانيا استعفا خواهد داد.

XS
SM
MD
LG