لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۱۵

مذاکرات تقسيم قدرت بين دولت و اسلامگرايان سومالی


اسلامگرايان سومالی که کنترل موگاديشو پايتخت اين کشور را دردست دارند ودولت ضعيف سومالی موافقت کردند که يک ارتش ملی ونيروی متحد پليس تشکيل دهند.

اين توافق چهارماده ای روزدوشنبه درسومين روز گفتگوهای جاری درخرطوم پايتخت سودان به دست آمد. طرفين همچنين موافقت کردند که برای گفتگو پيرامون تقسيم قدرت، بارديگر در ۳۰ اکتبر با يکديگر ديدارکنند. اتحاديه عرب به اميد متقاعد ساختن طرفين درگير درسومالی نسبت به تقسيم قدرت و پرهيز از آشوب های بيشتری درسومالی که عمدتا کشوری فاقد قانون درشاخ آفريقا به شمارمی رود، بانی گفتگوهای خرطوم شده است.

دولت سومالی همچنان درعمل فاقد هرگونه قدرتی درخارج ازپايگاه خود در شهر بايدوآ است و درهمان حال، شبه نظاميان وفادار به دادگاه های اسلامی سومالی کنترل بيشتربخش های جنوب کشور را دردست دارند.

درجريان برخوردهای روزدوشنبه در بايدوآ ميان نيروهای دولت سومالی وشبه نظاميان ، دست کم پنج نفرجان خود را ازدست دادند. زد وخورد درفرودگاه بايدوا پس ازآن آغازشد که پليس برای خلع يد شبه نظاميان که پاسگاهی را برای جمع آوری پول ازمسافران دائرکرده بودند، وارد عمل شد.

شاهدان عينی می گويند تمامی کشته شدگان جزوشبه نظاميان بودند.

XS
SM
MD
LG