لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۳۱

اولمرت طرح خروج ازبخش هائی ازکرانه باختری رود اردن را به  حال تعليق درآورد


اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل طرح های خود را درمورد خروج ازبخش هائی ازکرانه باختری رود اردن به حال تعليق درآورد واظهارداشت اولويت های وی تغييريافته است.

آقای اولمرت روزدوشنبه به يک کميته پارلمانی اسرائيل گفت درفهرست اولويت های وی، تنظيم مجدد کرانه باختری رود اردن ديگرازهمان اولويت اوايل سال جاری که به برنده شدن وی درانتخابات کمک کرد، برخوردارنيست. انتظارمی رود دوتن ازمشاوران بلند پايه آقای اولمرت ، تغييرطرح های وی را دراين مورد ظرف همين هفته برای کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا تشريح کنند.

طرح های آقای اولمرت، شماری ازشهرک های کوچک اسرائيلی را درکرانه باختری رود اردن تعطيل می کرد ودرهمان حال، چند شهرک بزرگتر را درنزديکی مرزاسرائيل وفلسطينيان دريکديگر ادغام می کرد. خروج سال گذشته اسرائيل ازنوارغزه، افزايش حملات موشکی فلسطينيان را به داخل اسرائيل به دنبال داشت.

اسرائيل همچنين روزدوشنبه طرح های خود را درمورد احداث حدود ۷۰۰ خانه جديد در دوشهرک ازشهرک های يهودی نشين کرانه باختری رود اردن اعلام داشت. صائب عريقات رئيس هيات مذاکره کننده فلسطينی اين تصميم را محکوم ساخت واظهارداشت کوشش های مربوط به احيای روند صلح خاورميانه را تضعيف خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG