لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۰۹

ملاقات فرستاده آمريکا با رئيس جمهور سودان


عمرالبشير رئيس جمهوری سودان با فرستاده آمريکا که خواستارکسب موافقت وی با استقرار يک نيروی حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد در دارفوراست، ديدارکرد.

خانم جندائی فريزر Jendayi Frazer مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا درامورآفريقا پس ازآن که آقای البشيرچند بارتقاضای اورا برای ملاقات با خود به بهانه گرفتاری رد کرد، به اميد ديدار با آقای البشيريک روزاقامت خود را درخرطوم تمديد کرد.

رئيس جمهوری سودان سرانجام روزسه شنبه با خانم فريزر ملاقات کرد.

به گفته وزارت امورخارجه آمريکا، خانم فريزر دراين ملاقات پيام پرزيدت بوش را به آقای البشيرتسليم داشت وتاکيد به عمل آورد که آمريکا خواستارآن است که نيروی اتحاديه آفريقا دردارفورتقويت گردد وتحت کنترل سازمان ملل متحد قرارگيرد.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد رئيس جمهوری سودان وعده داد فرستاده ای را با پاسخ خود به واشنگتن اعزام دارد.

درهمين حال خبرگزاری رسمی سودان به نقل از رئيس جمهوری اين کشورگزارش داد که آقای البشير مخالفت خود را با استقرارنيروهای بين المللی درمنطقه جنگ زده دارفوربارديگرمورد تاکيد قرارداده است.

XS
SM
MD
LG