لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۰۵

نقش ايران در بحران لبنان از ديدگاه يک مقام دولتی و يک کارشناس آمريکائی


يک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمريکا و يک کارشناس بين المللی در امور تروريسم هر دو ميگويند شواهد و گزارشهای اطلاعاتی نشان ميدهد تسليحاتی که چريک های حزب الله در جنگ يک ماهه با اسرائيل در لبنان از آنها استفاده کردند از ايران رسيده بود.

جزئيات بيشتر را از ترجمه مصاحبه هائی به آگاهی تان ميرسانيم که آوی داويدی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با ديويد ولش مدير کل وزارت امورخارجه آمريکا در امور خاورميانه و استيون امرسون کارشناس بين المللی در امور تروريسم انجام داده است.

آوی داويدی: آقای ولش، ،پرزيدنت بوش اخيرا تاکيد کرد که جهان اکنون بايد بداند اين حمايت ايران از حزب الله بود که وضعيت را در خاورميانه وخيم تر کرد. آيا آمريکا در مورد حمايت ايران از حزب الله اطلاعات جديدی کسب کرده است؟

ديويد ولش: حزب الله مدتهاست که يک عامل اجرائی برای رژيم ايران است واز دولت ايران حمايت مالی عمده ای دريافت ميکند. دراين مناقشه اخير شاهد بوديم که چريک های حزب الله مسلح به تسليحات پيچيده ای هستند ، که هيچ يک از آنها نمی توانست در لبنان ساخته شده باشد . ما اطلاعات متعددی داريم که اکثر اين سلاحها از ايران واز طريق سوريه به چريک های حزب الله در لبنان رسيده است.

آوی داويدی: آيا اين اطلاعات را در دوران جنگ اخير در لبنان بدست آورده ايد؟

ديويد ولش: بله . کاملاً.

آوی داويدی: تا چه حد به درستی آنها اطمينان داريد ، و آيا می توانيد چگونگی آنها را با ما در ميان بگذاريد؟

ديويد ولش: من نمی توانم وارد جزئيات امور اطلاعاتی شوم، ولي می توانم بگويم که رئيس جمهوری آمريکا بدون داشتن اطلاعاتی دقيق و شواهدی قانع کننده به آنها استناد و اشاره نميکرد. اگر به بيروت برويد حتی اطلاعاتی هم که مردم به شما می دهند، دقيقاً از همين وضعيت حکايت دارد.

آوی داويدی: آيا آمريکا مستقيما، يا غير مستقيم، در دوران بحران لبنان با ايران تماسی داشته است؟

ديويد ولش: خير. ما پيامهايي از طريق ديگران به دولت ايران فرستاديم وبه آنها گفتيم دخالت نکنند، وروشن ساختيم که بايد به تصميمهای جامعه بين المللی وقطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد احترام بگذارند. نظرات ما بوضوح با آنها در ميان گذاشته شد. متحدين ما در ملاقات هائی که با ايرانيان داشتند سياست آمريکا را توضيح دادند. البته اين يک اقدام عمده ديپلماتيک نيست بلکه اقدامی بود که سياست ها و خط مشی ها را براي آنها روشن ميساخت .متأسفانه می بينيد که وزير امور خارجه ايران، وحتی رئيس جمهور ايران، چه واکنشی نشان داده اند، و بهترين خواست شان براي مردم لبنان چيست. آنها قطعنامه سازمان ملل را تقبيح کردند ، که برای ثبات در منطقه به اتفاق آرا تصويب شده است. اين رفتار بسيار غير مسئولانه از سوي دولتی است که می خواهد در جامعه بين المللي مورد قبول قرار گيرد. اما چنين رفتاری نمی تواند برای آنها احترامی ببار بياورد .

آوی داويدی: ما هم اکنون در آستانه ضرب الاجل جامعه بين المللی در مورد برنامه اتمي ايران، هستيم.با توجه به اظهارات شما در مورد دخالت ايران در لبنان، وحمايت از حزب الله، آمريکا در نظر دارد چگونه مسائل مرتبط با ايران را پيگيري کند؟ آيا اين مسائل مورد به مورد، دنبال ميشود يا در چارچوبی کلی؟

ديويد ولش: ما سعی ميکنيم هر مسئله ای را جداگانه پيگيری کنيم. در همين حال جامعه بين الللی را هم مدّ نظر داريم. شايد به همين دليل است که دولت ايران واکشنهائی متفاوت از خود نشان مي دهد، چرا که شاهد اتفاق نظر و عمل جامعه بين المللی است. من فکر مي کنم که دولت ايران با رفتار و کردار خود، خود را منزوی تر کرده است. رهبران در تهران بايد تصميم بگيرند آيا اين به نفع مردم ايران است يا نه. نگرانی های ما از مسائل اتمی ايران زياد است. ما اميدواريم دولت ايران بيدار شود وببيند که مذاکرات تنها راه رفع اين نگرانيهاست، وفعاليتهاي مغاير و مخالف با ضوابط و مقررات آژانس بين المللي انرژی اتمی را متوقف کند.

استيون امرسون کارشناس بين المللی در امور تروريسم نيز در چگونگی حمايت ايران از چريک های حزب االه در لبنان و نقشی که اين حمايت در بحران لبنان داشت، با ديويد ولش مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا اتفاق نظر دارد.

آوی داويدی: پرزيدنت بوش معتقد است جهان اکنون بايد درک کرده باشد که حمايت ايران از حزب الله عامل بحران در خاورميانه بود.بنظر شما آيا آمريکا در اين مورد اطلاعاتی جديد کسب کرده است؟

استـيون امرسون: من فکر مي کنم اطلاعات جديدی که به آمريکا رسيده است، اطلاعاتی است که اسرائيل در جنوب لبنان بدست آورده است، و مويد آن است که حزب الله به نمايندگی از سوی ايران و با هدايت و حمايت ايران عمل ميکند.

آوی داويدی: پرزيدنت بوش اخيرا در مورد جنگ عليه تروريزم به سه جبهه مشخص ، در عراق، و افغانستان و لبنان اشاره کرد آيا اين بيانگر آن است که آمريکا جنگ اسرائيل عليه حزب الله را بخشی از جنگ آمريکا عليه تروريسم می داند؟

استيون امرسون: کاملا. تلاش های ارتش اسرائيل براي خلع سلاح حزب الله را من بخشی از جنگ جهانی عليه تروريسم می دانم.

آوی داويدی: آيا شواهد جديدي از حمايت ايران از حزب الله در مناقشه اخير حزب الله و اسرائيل بدست آمده است؟

استيون امرسون: خبر ها از کشف اجساد چند ايرانی توسط ارتش اسرائيل حکايت دارد که اسنادی هم با آنها بوده است. همچنين گزارش هائی رسيده است که نشان مي دهد مقادير عمده ای از تجهيزات ساخت روسيه از طريق ايران و سوريه به حزب الله داده شده است. اين موارد نشان مي دهد که حزب الله کاملا با ايران در ارتباط است، و شايد در آينده ايران بخواهد حتی از چريک هاي حزب الله برای جنگ با آمريکا نيز استفاده کند. بهمين جهت من فکر ميکنم ايران به مسلح کردن حزب الله نظير هجده سال گذشته ادامه خواهد داد. سوريه نيز که متفق ايران است به حزب الله کمک هائي در امور نقليه و لوجيستيک مي رساند.

آوی داويدی: فعاليت حزب الله در ساير نقاط جهان از جمله آمريکا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

استيون امرسون: حزب الله شبکه گسترده ای در سراسر جهان دارد و ضمن شناسائی مداوم هدف های احتمالی ، و در سراسر جهان به جمع آوری کمک مالی مشغول است. در آمريکا دو مورد حاکی از حضور سلول های حزب الله شناسائی شد ه است ، که اعضای آن دستگير، و پرونده آنها در دادگاه تحت رسيدگی است. در همين حال ميدانيم که در واکنش به عمليات نظامی اسرائيل در لبنان، تظاهراتی به حمايت از حزب الله در شهرهای مختلف آمريکا مانند شيکاگو، نيويورک، و لوس آنجلس انجام گرفت. اما، اين تظاهر کنندگان همگی طرفدار مستقيم حزب الله نيستند ، زيرا مسلمانان سنی نيز بين آنها بودند. البته اين براي اولين بار از وجود عوامل تبليغاتی موسوم به "لابی" برای حزب الله، يعني تلاش برای کسب حمايت از حزب الله در آمريکا حکايت دارد..

آوی داويدی: استقرار نيرو هاي بين المللی در جنوب لبنان و پيامد های آن برای حزب ال را چگونه ارزيابی ميکنيد؟

استيون امرسون: متاسفانه بنظر من اين استقرار نمی تواند در مهارکردن يا سرکوب کردن نيروی تهاجمی حزب الله، و يا خلع سلاح آن تاثير عمده ای داشته باشد . اين نيروها برای خلع سلاح کردن حزب الله، آنطور که در قطعنامه سازمان ملل ذکر شده است، قدرتي ندارند. شايد حزب الله ديگر نتواند با سلاح های خود در خيابانها رژه برود، ولي هنوز آن سلاح ها را در اختيار خواهد داشت و به تعليمات چريک ها ادامه خواهد داد. بنظر من ، حزب الله در غايت، قطعنامه را زير پا خواهد گذاشت. توانائی حزب الله به مقاومت در مقابل اسرائيل در مناقشه، به آنها برای توسعه فعاليت هاي خود جرات بيشتری ميدهد و ايران حمايت مالی پنهانی خود را از حزب الله بيشتر خواهد کرد. پولي که حزب الله برای بازسازي جنوب لبنان وعده داده است، از ايران مي آيد.

XS
SM
MD
LG