لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۰۵

گفتا ر روز: پاسخ نا بسنده ايران به قطعنامه شورای امنيت


ايران به مطالبات شورای امنيت سازمان ملل متحد که غنی سازی اورا نيوم و فعاليتهای بازفرآوری خود را متوقف سازد ... پاسخ ناکافی داده است.

غنی سازی و بازفرآوری اورانيوم قابليت توليد سلاحهای اتمی را در اختيار رژيم روحانيون ايران قرار می دهد.

خانم دانا پرينو، منشی مطبوعاتی کاخ سفيد در مورد پاسخ دولت ايران می گويد: " ما قبول داريم که ايران پاسخ خود را پيشنهادی جدی تلقی می کند و ما هم بنوبه خود پاسخ ايران را مورد بررسی قرار خواهيم داد. با اينهمه، پاسخ ايران با شرايطی که از طرف شورای امنيت سازمان ملل متحد تعيين شده است، فاصله دارد. شورای امنيت توصيه کرده است کليه فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانيوم بصورتی مشهود و قابل تأييد به کلی موقوف شود."

خانم پرينو Prino می گويد: " ما از نزديک در حال مشورت با ساير اعضای شورای امنيت برای تعيين اقدامات بعدی هستيم."

جان بولتون، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد می گويد، "اقدامات بعدي" که مورد نظر است، ممکن است متشکل از تحريمهای سازمان ملل متحد عليه ايران باشد ... مگر اينکه ايران مسير خود را تغيير دهد و بپذيرد که برنامه غنی سازی و بازفرآوری خود را متوقف سازد. آقای بولتون می گويد: " رژيم ايران می تواند يا پيشنهاد سخاوتمندانه کشورهای عضو دائمی شورای امنيت به اضافه آلمان را بپذيرد، و در صورتيکه چنين کند، اين امکان وجود دارد که روابط و مناسبات ديگری بين آمريکا و ساير کشورها با ايران برقرار گردد. اما اگر ايران از پذيرش اين پيشنهاد امتناع ورزد، جای ترديدی باقی نمی ماند که امتناع ايران از صرفنظر کردن از برنامه تسليحات اتمی خود، ما را وادار خواهد کرد بکوشيم تا تحريم اقتصادی ايران را از شورای امنيت کسب کنيم."

آلمان و پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت، يعنی چين، روسيه، آمريکا، بريتانيا و فرانسه سبد مشوقهائی به ايران ارائه داده اند تا رژيم روحانيان ايران را متقاعد سازند از تعقيب برنامه اسلحه سازی اتمی دست بردارند.

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، شماره ۱۶-۹۶ ايران را ملزم می سازد کليه فعاليتهای غنی سازی و بازفرآوری اورانيوم، منجمله تحقيقات و فناوری مربوط را تا پايان ماه اوت جاری متوقف سازد.

بسياری از کشورها براستی از آينده ای که در آن ايران مسلح به سلاحهای اتمی باشد، بخصوص با توجه به حمايت رژيم روحانيون از تروريسم وحشت دارند.

پرزيدنت جرج- دابليو- بوش می گويد، ايرانی که مسلح به اسلحه اتمی باشد، برای امنيت جهان خطر بزرگی است.

XS
SM
MD
LG