لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۵۰

گزارش امدادگران بين المللی دائر بر افزايش تجاوز جنسی به زنان در دارفور


يک گروه امدادی بين المللی می گويد دريک اردوگاه عمده اسکان آوارگان درمنطقه آشوب زده دارفور، تجاوزجنسی به زنان شدت افزايش يافته است.

کميته بين المللی نجات که مقرآن درنيويورک قرار دارد، می گويد ظرف پنج هفته گذشته بيش از ۲۰۰ زن دراردوگاه پناهندگان کالما Kalma مورد تجاوزجنسی قرارگرفته اند.

کميته می گويد اما درطول هرماه، معمولا فقط به حدود دوتا چهار مورد حادثه تجاوز در اين اردوگاه رسيدگی به عمل می آيد. سخنگوی کميته بين المللی نجات اظهارداشت اين ارقام بيانگر وخامت اوضاع امنيتی درمنطقه جنگ زده دارفوراست.

جنگ داخلی که درسال 2003 دراين منطقه آغازشد، به خشونت گرائيده است وتخمين زده می شود که تاکنون ۲۰۰ هزارنفر جان خود را ازدست داده اند و دوميليون نفر آواره وبی خانمان شده اند. شورای امنيت سازمان ملل متحد هم اکنون درحال بررسی قطعنامه ای است که می خواهد يک نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد وظايف صلحبانی را از يک نيروی تحت فشار وابسته به اتحاديه آفريقا درمنطقه تحويل بگيرد. اما دولت خرطوم با استقرار نيروهای سازمان ملل متحد دردارفورهمچنان قاطعانه مخالفت می کند.

XS
SM
MD
LG