لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۴

تمديد مدت بازداشت مظنونان به طرح توطئه انفجار هواپيما ها با اجازه دادگاه انگليس


يک دادگاه بريتانيا فرصت بيشتری به مقامات اين کشورداد تا ۹ تن از ۱۱ مظنون بازداشتی را در زمينه نقشی که گفته می شود درتوطئه تروريستی نافرجام اخير داشته اند، مورد بازجوئی قراردهند.

گفته می شود که مظنونان قصد داشتند تعدادی ازهواپيماهای مسافربری آمريکا را پس از پرواز ازفرودگاه هيثرو لندن منفجرکنند.

دادگاه روزچهارشنبه حکم کرد که پليس می تواند هشت مظنون را به مدت يک هفته ديگر و مظنون ديگری را تا روزپنجشنبه بدون آن که متهم اعلام شوند، دربازداشت نگاه دارد.

دهمين مظنون بدون آن که اتهامی به وی وارد آيد آزاد شد ودرمورد ادامه بازداشت يازدهمين مظنون، انتظارمی رود که به زودی حکمی صادرشود.

قوانين ضد تروريسم بريتانيا به پليس اجازه می دهد که افراد مظنون به ارتکاب عمليات تروريستی را بدون آن که اتهامی به آن ها وارد آيد، حداکثربه مدت ۲۸ روز دربازداشت نگاه دارد، اما همين اقدام نيزتصويب عادی دادگاه را لازم دارد.

تاکنون ۱۱ مظنون متهم اعلام شده اند. هشت نفر ازآن ها به توطئه برای قتل وآمادگی جهت عمليات تروريستی متهم شده اند وسه نفرديگر، با اتهاماتی درارتباط با تروريسم مواجه هستند.

XS
SM
MD
LG