لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۰۸

منع فروش کوکا کولا و پپسی در هند


پس ازآن که آزمايش نوشابه های ساخت شرکت های کوکاکولا وپپسی ازسوی يک گروه حفاظت محيط زيست هند نشان داد که فرآورده های اين دوشرکت حاوی ميزان زيادی ازسم حشره کش است، دوايالت ديگرهند نيز فروش نوشابه های ساخت اين دو شرکت را ممنوع اعلام کردند.

مقامات ايالت های کرالا Kerala و کارناتاکا Karnataka روزچهارشنبه دست کم فروش بخشی ازفرآورده های اين دوشرکت ممنوع کردند. به اين ترتيب تاکنون شش ايالت هند اقداماتی را عليه شرکت های کوکاکولا وپپسی که مقرآن ها درآمريکا قراردارد، مورد تصويب قرارداده اند.

دوايالت اخيرالذکر هند می گويند پس ازآن که مرکزدانش وحفاظت محيط زيست هند مستقر در دهلی نو اعلام داشت که آثاری ازسم حشره کش را دربطری های حاوی نوشابه های ساخت محل کشف کرده است، تصميم به تحريم اين محصولات را اتخاذ کردند.

هردوشرکت کوکاکولا وپپسی آزمايش های انجام شده را مردود دانسته واعلام کرده اند معيارهای شديد بين المللی وملی درتوليد نوشابه های ساخت هند رعايت گرديده است. شرکت کوکاکولا طی بيانيه ای اعلام داشت نسبت به ايمنی محصولات خود اطمينان دارد ومطمئن است که اين محصولات با همان درجه پاکی وخلوص ضوابط مربوط به آب بطری دراتحاديه اروپا توليد گرديده است.

XS
SM
MD
LG