لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۲۷

گفتار روز: بحران لبنان و تروريسم از ديد گاه پرزيدنت بوش


پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: ايالات متحده آمريکا خود را نسبت به راه حل جامع پايان بخشيدن به خصومتها ميان اسرائيل و حزب الله متعهد ميداند.

منازعات ميان اسرائيل و حزب الله در ماه ژوئيه گذشته بدليل عبور تروريستهای حزب الله لبنان از خطوط مرزی جنوب لبنان ... قتل چند سرباز اسرائيل و ربودن چند سرباز ديگر آغاز شد. پرزيدنت بوش ميگويد: يک راه حل جامع کنترل لبنان را به دولت لبنان باز خواهد گردانيد... و صلح را بطريقی مستقر خواهد کرد که در اثر دوام آن، از جان لبنانی ها و اسرائيلی ها، محافظت کافی بعمل آيد.

پرزيدنت بوش ميگويد: "لازم است شرايطی فراهم آوريم که دولت لبنان نيروهای خود را با کمک بين المللی به جنوب لبنان منتقل سازد، تا از بروز بحران ديگری بوسيله حزب الله و حاميان آن ممانعت بعمل آيد."

پرزيدنت بوش ميگويد: ساير ملل نيز بايد حزب الله و حاميان حزب الله، يعنی ايران و سوريه را تحت فشار قرار دهند، تا فعاليتهای تروريستی خود را متوقف سازند. پرزيدنت بوش ميگويد: "من از کسانيکه ايران و سوريه را زير ذره بين قرار داده اند، سپاسگزاری ميکنم و حق هم همين است... چون سوريه و ايران بانی و حامی فعاليتهای حزب الله هستند و هدف آنها نيز جز خلق هرج و مرج، و استفاده از ابزار ترور برای ايجاد مانع در راه پيشبرد دمکراسي، چيز ديگری نيست."

پرزيدنت بوش ميگويد: مقابله با ترور، مجاهدت اصلی سده بيست و يکم را تشکيل ميدهد. پرزيدنت بوش ميگويد: "اين، آغاز يک کشمکش طولانی بر ضد مکتبی است که هم موجوديت دارد و هم دارای ژرفنا است.

اين مکتب، مکتب فاشيسم اسلامی است." پرزيدنت بوش می افزايد: "فاشيسم اسلامی اشکال گوناگونی دارد، ولی تاکتيک های آنها يکی است."

رئيس جمهوری آمريکا ميگويد: تاکتيک "فاشيسم اسلامي" نابودی انسانها و نهادها است، تا به اين وسيله، هرج و مرج ايجاد شود و نظامی در خاورميانه بوجود آيد که با تصويری که آنها در ذهن دارند، منطبق باشد."

پرزيدنت بوش ميگويد: مخاصمات کنوني در لبنان، بوضوح، يادآور اين باور است که کسانی هستند که ميخواهند از پيشرفت آزادی جلوگيری کنند... دمکراسيهای نو ظهور و جوان را منزلزل سازند... و برای اينکه به مقصود خود برسند، حاضرند بی محابا جان انسانها را بهدر دهند.

پرزيدنت بوش ميگويد: برما واجب است با اين جنبش، با اقدامات شديد امنيتی به مقابله برخيزيم... و در همان حال، با ترويج و اشاعه آزادي، ايده اولوژی آنها را شکست دهيم

XS
SM
MD
LG