لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۱۷

نتايج اوليه انتخابات رئيس جمهوری کنگو نشان از پيروزی ژوزف کابيلا دارد


بيش ازيک هفته پس از برگزاری نخستين انتخابات جمهوری دمکراتيک کنگو بعد ازمدتی متجاوز از چهل سال، نتايج اوليه انتخابات به تدريج روشن می شود.

گزارش های اوليه حاکی است که ژوزف کابيلا رئيس جمهوری کنگو به گونه قاطعانه ای آرای چندين شهر را درشرق کنگو به دست آورده است، درحالی که ژان پی ير بمبا Jean-Pierre Bemba معاون رئيس جمهوری آرای غرب کنگو را کسب کرده است.

ژان توبی اوکالا Jean-Tobie Okala نماينده سازمان ملل متحد روزسه شنبه به خبرنگارصدای آمريکا اظهارداشت درمرحله فعلی، هنوز زود است که برنده انتخابات را اعلام کرد.

مقامات کنگو می گويند تاکنون فقط ۸ حوزه انتخابيه ازميان بيش از ۶۰ حوزه نتايج به دست آمده را گزارش کرده اند.

کميسيون مستقل انتخاباتی کنگو تا هفته آينده می تواند نتايج ملی مقدماتی را منتشرسازد. نماينده سازمان ملل متحد می گويد استقبال مردم ازانتخابات تاريخی کنگو فوق العاده بود و ميليون ها نفرآرای خود را به صندوق ها ريختند وميزان مشارکت رای کنندگان دربرخی ازحوزه ها به ۹۰ درصد می رسيد.

به دنبال به آتش کشيده شدن چند حوزه رای گيری، انتخابات دربرخی ازاستان ها به مدت يک روزتمديد گرديد.

XS
SM
MD
LG