لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۳۳

اولين انتخابات رئيس جمهوری و پارلمانی کنگو درچهل سا ل گذشته درميان تيراندازی و خشونت


درجمهوری دمکراتيک کنگو بيش از ۲۵ ميليون رای دهنده که نام خود را به ثبت رسانده اند، خود را آماده شرکت درنخستين انتخابات آزاد کنگو پس از متجاوز از ۴۰ سال می کنند. درآخرين ساعت های پيش از برگزاری انتخابات روزيکشنبه، خشونت هائی روی داد که درجريان آن بخش های مختلفی ازکنگو را آشوب فرا گرفت و ميان گاردهای امنيتی وکانديداهای رقيب نيز تيراندازی هائی صورت گرفت.

دراين انتخابات، ژوزف کابيلا رئيس جمهوری کنگو با ۳۱ کانديدای ديگر روبرواست. بيش از ۹ هزارکانديدا برای کسب ۵۰۰ کرسی پارلمانی به رقابت پرداخته اند.

اگرهيچ يک ازنامزدهای رياست جمهوری ۵۰ درصد آرا را دردوراول انتخابات کسب نکنند، دونفراول که بيشتری آرا را به دست آورده اند، در دوردوم انتخابات که قراراست درماه اکتبربرگزارشود، رقابت خواهند کرد.

انتخابات پارلمانی فقط در يک دوربرگزارخواهد شد. هواداران کانديداهای مختلف کنگواعلام کرده اند اگرانتخابات طبق نظرآن ها برگزارنشود، ممکن است دست به اسلحه ببرند.

XS
SM
MD
LG