لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۲

نا بسامانی و از هم گسيختگی در دولت انتقالی سومالی


دولت انتقالی سومالی روزپنجشنبه با استعفای ۱۹ تن از وزيران کابينه، با شکست عمده ديگری مواجه گرديد.

برخی از وزيران مستعفی گفتند دولت ناتوان ترازآن است که بتواند صلح وآشتی را درکشورجنگ زده سومالی برقرارکند. " hspace=2 src="/persian/images/ap_somalia_islamic_court__Mogadishu_25jul06_eng_195.jpg" width=210 align=left vspace=2 border=0>

چند نفرديگرگفتند ازحضور نيروهای اتيوپی درسومالی به خشم آمده اند.

درهمين حال قانونگذاران سومالی به علی محمد گدی نخست وزير دولت انتقالی رای عدم اعتماد دادند.

در رويدادی ديگر، شبه نظاميان اسلامی که کنترل موگاديشو پايتخت سومالی و بيشتربخش های جنوبی اين کشور را دردست دارند، روزپنجشنبه کاخ رياست جمهوری را به اشغال خود درآوردند وقصد دارند ازآن به عنوان قرارگاه يک دادگاه اسلامی استفاده کنند.

سومالی ازسال ۱۹۹۱ که محمد زياد باره ديکتاتور پيشين سومالی برکنارگرديد، عملا فاقد يک دولت مرکزی بوده است.

ازآن زمان تاکنون عده زيادی ازجنگ سالاران سومالی بيشتربخش های اين کشور را به ويرانی کشانده اند.

دولت موقت فعلی سومالی که مورد حمايت سازمان ملل متحد قراردارد، درسال ۲۰۰۴ روی کارآمد، اما تاکنون هيچ گونه پيشرفتی دربرقراری يک صلح با دوام نداشته است.

XS
SM
MD
LG