لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۳۸

انتقاد بيسابقه عربستان سعودی از "ماجرا جوئی های عوامل لبنانی"


شورای امنيت سازمان ملل متحد امروز جمعه جلسه فوق العاده ای را به درخواست لبنان برای بررسی بحران خاورميانه تشکيل می دهد.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد هياتی از ديپلمات های مجرب سازمان ملل را به منطقه اعزام داشته است.

آقای عنان همچنين مشورت های تلفنی متمرکز وفشرده ای را با رهبران متعدد جهان، ازجمله تونی بلرنخست وزيربريتانيا وژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه به عمل آورده است.

پرزيدنت بوش روزپنجشنبه اظهارداشت اسرائيل حق دارد که ازخود دفاع کند.

پرزيدنت بوش حزب الله را به خاطر ربودن دوسربازاسرائيلی که تازه ترين خشونت ها را به دنبال آورد، مورد انتقاد قرارداد.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا ازاسرائيل خواسته است که خويشتنداری نشان دهد وهنگام حمله به هدف های خود درلبنان که محل استقرار حزب الله است، ازايجاد تلفات درميان غيرنظاميان اجتناب کند.

خانم رايس می گويد ترديدی وجود ندارد که سايرين، ازجمله سوريه وايران، چريک های حزب الله را تشويق می کنند.

روسيه وفرانسه می گويند واکنش اسرائيل، با اقداماتی که عليه اين کشوربه عمل آمده است تناسب ندارد.

عربستان سعودی در واکنش تند وغيرمنتظره ای، " ماجراجوئی های شتابزده" عواملی را درداخل لبنان بدون داشتن مجوزقانونی ويا هماهنگی با کشورهای عربی، به شدت مورد انتقاد قرارداد.

عربستان سعودی می گويد کسانی که تحت يوغ اشغال اسرائيل هستند حق دارند که مقاومت کنند، اما عوامل لبنانی وضعيت بسيارخطرناکی برای جهان عرب به وجود آورده اند.

XS
SM
MD
LG