لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۵۲

انتقال کوشش های ديپلماتيک مربوط به برنامه اتمی کره شمالی از آسيا به سازمان ملل


وزارت امورخارجه آمريکا می گويد کانون کوشش های ديپلماتيک درباره برنامه اتمی کره شمالی از آسيا به سازمان ملل متحد منتقل می شود.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزپنجشنبه به خبرنگاران اظهارداشت اين گام مثبتی است که کليه طرف های ذينفع، تصويب قطعنامه ای را در سازمان ملل متحد در زمينه آزمايش های موشکی اخير کره شمالی وامتناع پيونگ يانگ ازدست برداشتن ازبرنامه اتمی خود مورد بحث قراردهند.

آقای مک کورمک افزود اين واقعيت که کره شمالی روزپنجشنبه ازگفتگوهای خود با کره جنوبی که درسطح وزيران جريان داشت خارج شد، نمونه ديگری ازاقدامات پيونگ يانگ است که چگونه درخواست های همسايه خود را درزمينه اتخاذ يک رفتارسازنده مورد بی اعتنائی قرارمی دهد.

مقامات کره جنوبی می گويند نمايندگان کره شمالی تقاضای همتايان کره جنوبی خود را درمورد بازگشت به گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه اتمی پيونگ يانگ رد کردند.

کره جنوبی نيز به نوبه خود درپاسخ اعلام داشت که حاضرنيست کمک های غذائی را به همسايه کمونيست فقيرخود ازسرگيرد.

از زمان هفت آزمايش موشکی هفته گذشته کره شمالی، اين نخستين گفتگو ميان دو کره بود.

ازسوی ديگر، پرزيدنت بوش روزپنجشنبه اظهار داشت آمريکا همچنان خود را نسبت به گفتگوهای چند مليتی درجهت پايان دادن به برنامه اتمی پيونگ يانگ متعهد می داند.

پرزيدنت بوش ابرازاميدواری کرد که شورای امنيت سازمان ملل متحد اقدامی درپاسخ به آزمايش های موشکی کره شمالی معمول دارد.

XS
SM
MD
LG