لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۲۸

افزايش حملات طالبان و گروههای تروريستی عليه مقامات فرهنگی و مدارس افغانستان


گزارش جديد سازمان نظارت برحقوق بشرحاکی است که افزايش حملات طالبان وساير گروه های مسلح به آموزگاران، دانش آموزان ومدارس درافغانستان، نسل ديگری را ازآموزش دراين کشور محروم می کند.

دراين گزارش که روز سه شنبه منتشرگرديد، آمده است به ويژه مدارس دخترانه به شدت مورد حمله قرارمی گيرند واين خطر به وجود آمده است که پيشرفت حاصله درامرآموزش را درافغانستان از زمان سرنگونی طالبان درسال ۲۰۰۱ تاکنون ، برباد دهد.

سازمان های مدافع حقوق بشرمی گويند نزديک به يک سوم مناطق افغانستان فاقد مدارس دخترانه اند.

درهمين حال، دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا درجريان ديدارغيرمنتظره روزسه شنبه خود ازکابل اظهارداشت علی رغم برخی شکست های حاصله، استراتژی دولت بوش درافغانستان درمسيرصحيحی پيش می رود.

آقای رامسفلد درکنفرانس خبری مشترک خود به اتفاق حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان اظهارداشت افزايش همکاری های منطقه ای برای متوقف ساختن حرکت های طالبان والقاعده در سراسر مرزهای افغانستان با پاکستان مفيد واقع شده است، اما نتوانسته است فعاليت های مربوط به عبوراز مرز را کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG