لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۲۹

وزيردفاع آمريکا: گسترش داد وستد مواد مخدر دمکراسی نوپای افغانستان را تضعيف می کند


دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريکا می گويد گسترش داد وستد مواد مخدر درافغانستان ممکن است به افزايش دامنه شورش طالبان کمک کند و دمکراسی نوپای افغانستان را تضعيف کند.

آقای رامسفلد گفت نگران آن است که درآمد حاصله ازفروش مواد مخدر، باعث شود تاثيرنامطلوبی بر روند دمکراسی درافغانستان برجای بگذارد.

وزيردفاع آمريکا اين نظرات را پيش ازگفتگوهای روزدوشنبه خود درتاجيکستان با امامعلی رحمانوف رئيس جمهوری اين کشورابرازداشت. گفتگوهای آقای رامسفلد برهمکاری های دوجانبه آمريکا وتاجيکستان ومبارزه با تروريسم وقاچاق مواد مخدردرمنطقه متمرکزبود.

هواپيماهای آمريکا ازسال ۲۰۰۱ تاکنون، ازحريم فضائی تاجيکستان درماموريت های مربوط به افغانستان استفاده می کنند. به دنبال اخراج ارتش آمريکا ازپايگاه خود در ازبکستان درسال گذشته به علت انتقاد آمريکا ازنقض حقوق بشر در ازبکستان، توافق با تاجيکستان درمورد استفاده ازحريم فضائی اين کشور، ازاهميت بيشتری برخوردارشده است.

XS
SM
MD
LG