لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۰۳

آزمايشهای موشکی کره شمالی از ديدگاه وزير دفاع آمريکا


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا می گويد اين واقعيت که آزمايش موشک دوربرد کره شمالی با شکست مواجه گرديد، خطربرنامه موشکی کره شمالی را کاهش نمی دهد.

آقای رامسفلد اظهارداشت با وجود آن که موشک دوربرد کره شمالی روزسه شنبه اندکی پس از پرتاب به گونه ای بی خطردر دريای ژاپن سقوط کرد، با اين حال شکست درآزمايش، " ماهيت آزمايش" را تغييرنمی دهد.

آقای رامسفلد افزود آزمايش های انجام شده همچنان تهديدی برای منافع آمريکا ومتحدان آن در ژاپن وکره جنوبی به شمارمی رود.

وزيردفاع آمريکا می گويد کارشناسان آمريکا درحال تحليل جزئيات مربوط به آزمايش ها هستند.

آقای رامسفلد تاييد کرد که پرواز موشک دوربرد کره شمالی کمتر ازيک دقيقه به طول انجاميد.

آقای رامسفلد افزود ترديد دارد که پيونگ يانگ چنان موشک پرهزينه ای را فقط به اين منظور آزمايش کرده باشد که از روی عمد وقصد پس ازچنان مدت کوتاهی آن را منهدم سازد.

XS
SM
MD
LG