لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۵۸

فرمانده نيروهای آمريکا در عراق: ايران فن آوری نظامی به گروه های افراطی شيعه ميدهد


ژنرال جرج کيسی فرمانده نيروهای آمريکا در عراق، ايران را متهم ساخت به گروه های شيعی که دست به بی ثباتی اوضاع عراق می زنند، کمک می کند.

ژنرال کيسی روزپنجشنبه در وزارت دفاع آمريکا به خبرنگاران اظهارداشت براين باوراست که نيروهای مخفی ايرانی طی عمليات ويژه ای فن آوری اسلحه را دراختيار گروه های افراطی شيعه درعراق می گذارند و آن ها را آموزش می دهند ، اين گروه ها نيزچنين کمک هائی را عليه نيروهای عراقی وآمريکائی به کار می گيرند.

ژنرال کيسی گفت دليلی دردست ندارد که حاکی ازحضور بالفعل ايرانيان درعراق باشد وايرانيان افراد ديگری را به نيابت ازسوی خود ماموراجرای عمليات می کنند.

ژنرال کيسی افزود قرائنی وجود دارد که نشان می دهد شورشيان عراق از هواداران خود درلبنان نيزآموزش می گيرند.

فرمانده نيروهای آمريکا درعراق می گويد وضعيت امنيتی عراق همچنان پيچيده است، اما عراق با تشکيل يک دولت وحدت ملی وايثار وفداکاری در برعهده گرفتن عمليات امنيتی، به پيشرفت هائی نائل آمده است

ژنرال کيسی همچنين گفت ازاين که می بيند شورشيان اهل تسنن عراق تماس هائی با دولت جديد برقرارکرده اند، احساس دلگرمی می کند.

ژنرال کيسی توضيح نداد که شورشيان چه نوع تماس های برقرارکرده اند.

ژنرال کيسی همچنين خاطرنشان ساخت تا زمانی که هنوز امکان همکاری بيشتری را با رهبران جديد عراق پيدا نکرده است، نمی تواند توصيه کند کاهش ديگری درحجم نيروهای آمريکا درعراق به وجود آيد.

دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا نيز که درهمان جلسه توضيحات در وزارت دفاع حضورداشت، اظهارداشت تشکيل دولت جديد نوری المالکی نخست وزيرعراق، رويداد اميدوارکننده ای است.

آقای رامسفلد افزود آمريکا درنهايت به کشور امن تری تبديل می شود، زيرا دولت عراق برخلاف سابق درحال نبرد با تروريست ها است ونه تامين هزينه زندگی آنان.

XS
SM
MD
LG